Warsztaty „Wykorzystywanie nowych technologii do pracy z dziećmi w bibliotece”, 9 luty 2018 r., Warszawa - ODWOŁANE

  • 9.30-10.00 Rejestracja
  • 10.00-12.00 Technologie informacyjno – komunikacyjne w bibliotece. Wolny wybór czy konieczność wykorzystania przez bibliotekarza? Narzędzia i usługi Web 2.0 w bibliotece dla dzieci. Biblioteka 2.0 w 2018 r.
  • 12.00-12.15 Serwis kawowy
  • 12.15 – 13.45 Serwisy typu wiki w bibliotece jako przykład interaktywnej platformy do współpracy z dziećmi (warsztaty).
  • 13.45-14.00 Serwis kawowy
  • 14.00-15.30 Książka cyfrowa, elektroniczna, wirtualna. Charakterystyczne zjawiska, terminy i pojęcia. Otwarte Zasoby Edukacyjne i możliwości ich wykorzystania w bibliotece. Mobilne narzędzia i aplikacje w pracy z dziećmi.
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP