Warsztaty „Otwarte źródła informacji i wiedzy dla bibliotekarzy oraz czytelników" - 11 maja 2018 r., Warszawa

Termin: 11 maja 2018 r. godz. 9.30

Program:
9.30-10.00 rejestracja uczestników

10.00-12.00

Internetowy serwis biblioteczny – rola, zadania, usługi…
Ewolucja internetowych stron na tle zmian interaktywnych możliwości współpracy z użytkownikiem Subject Gateways a Libguides – biblioteczne przewodniki i katalogi po zasobach sieciowych

12.00-12.15
Serwis kawowy

12.15 - 13.45
Kultura konwergencji a działalność bibliotek
Biblioteczne wyszukiwarki naukowe

13.45-14.00
Serwis kawowy

14.00-15.30
Mobilne i responsywne strony WWW oraz mobilne aplikacje
Darmowe aplikacje i usługi online dla biblioteki – serwisy wiki, screencasty, ankiety, prezentacje, infografiki, mapy myśli itp.

15.30-16.00 dyskusja (pytania i odpowiedzi), zakończenie szkolenia
 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP