Warsztaty „Literatura, jako narzędzie terapeutyczne i edukacyjne” - biblioterapia III stopnia, 12-13 czerwca 2018 r., Mińsk Mazowiecki

Szkolenie odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2018 roku w następujących godzinach:

 • 12 czerwca
  • rejestracja 9.00 - 9.30
  • szkolenie 10.00 - 15.00
 • 13 czerwca , szkolenie 9.30 - 14.30

Agenda:

12.VI.2018 r.

 1. Biblioterapia w procesie kształtowania wartości, postawy szacunku wobec siebie i innych. Promowanie poprzez literaturę wartości moralnych: uczciwości, prawdomówności, odpowiedzialności, życzliwości, sprawiedliwości, mądrości i in.
 2. Potencjał terapeutyczny metafor w utworach literackich (prozie i poezji). Procesy identyfikacji, projekcji, kompensacji, modelowania, racjonalizacji i fantazjowania w pracy z tekstem.
 3. Stymulacyjna i korekcyjna funkcja biblioterapii. Biblioterapia w pracy z osobami dyslektycznymi, z zaburzeniami uwagi, lateralizacji i ADHD oraz osobami niepełnosprawnymi i borykającymi się z problemem depresji.
 4. Techniki biblioterapeutyczne zmierzające do uaktywnienia intelektualnego uczniów. Metody stymulacji pamięci i procesu koncentracji oraz rozwoju intelektu. Zabawy i ćwiczenia rozwijające procesy myślowe, wnioskowanie, klasyfikowanie oraz wzbogacające wiedzę ogólną.

13.VI.2018 r.

 1. Biblioterapia w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Jak uczyć dzieci z autyzmem „czytania umysłu”? Rola neuronów pamięciowych i neuronów lustrzanych w rozwoju emocjonalnym i uczuciowym ucznia.
 2. Kreatywne metody pracy z tekstem. Jak zachęcać do czytania młodego czytelnika.
 3. Biblioterapia w pracy z seniorami, dobór tekstów i metod pracy. Mądrość życiowa „lekcji długowieczności” Dana Buettnera.
 4. Prezentacja scenariuszy i programów zajęć biblioterapeutycznych przez Uczestników. Tworzenie „bazy pomysłów” twórczych form pracy z książką.
 5. Podsumowanie kursu z zakresu biblioterapii, rozdanie Zaświadczeń.
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP