Ogólnopolska Konferencja SBP z cyklu „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje”, 25-26 października 2018 r., Warszawa

„Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje.”

IV edycja: „10 lat po Kielcach, kilka lat po Poznaniu… czy to już koniec epoki wielkich gmachów bibliotecznych?”

 

Termin 25-26 października 2018 r.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Miejsce: Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 63

PROGRAM

 

25 października (czwartek)

10.00 - 10.30 Rejestracja uczestników, kawa, herbata

10.30 - 10.40 Powitanie uczestników i gości (Irmina Utrata, dyrektor Biblioteki Głównej WUM, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca SBP)

10.40 - 13.30 Sesja I: Od świątyni wiedzy do pałacu otwartego dla wszystkich

10.40-11.10 Modernizacja postmodernizmu. Przekształcenia funkcjonalne i estetyczne budynków BN – Ewa Potrzebnicka (Biblioteka Narodowa)

11.10 – 11.40 STARA–NOWA KOSZYKOWA. Rozbudowa i modernizacja Biblioteki - Andrzej Bulanda (Bulanda i Mucha Architekci)

11.40 - 12.10 Zmiany w Bibliotece na Koszykowej - Michał Strąk (Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego)

12.10-12.40 W poszukiwaniu architektury kreatywnej - Grzegorz Kłoda (GK – Atelier)

PDF FILM

Biblioteka w świecie wirtualnym – nowoczesne środki przekazu i design w sieci - Wojciech Januszewski (Tutek Video)

12.40 - 13.10 Strzyża = 10% Manhattan - Zbigniew Żejmo (ZB Studio Zbigniew Żejmo)

13.10 - 13.25 Dyskusja

13.25 - 13.30 Wystąpienie dot. Nie-konferencji - Mariusz Boguszewski (Dimpact/FRSI)

13.30 - 14.30 Lunch, zapisy na Nie-konferencję w dn. 26 października 2018 r. 

14.00 - 14.30 Zwiedzanie Biblioteki Głównej WUM

14.30 - 17.15 Sesja II: Jak zmieniają się akademickie biblioteki medyczne?

14.30 - 15.00 Tak się zmieniliśmy – nowoczesna architektura polskich bibliotek medycznych - Irmina Utrata (BG Warszawski Uniwersytet Medyczny), Anna Grygorowicz (BG Gdański Uniwersytet Medyczny)

Komunikaty:

15.00 - 15.15 Nowe w starym - od willi mieszkalnej, przez bank, do biblioteki. Modernizacja i aranżacja kamienicy mieszkalnej z 1900 r. na potrzeby Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach- Anna Tyczka (BG Śląski Uniwersytet Medyczny)

15.15 - 15.30 Czy lifting starego budynku biblioteki daje w rezultacie NOWĄ BIBLIOTEKĘ? - na podstawie doświadczeń Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - Anastazja Śniechowska-Karpińska, Renata Birska (BG Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

15.30 - 15.45 Wielofunkcyjność małej medycznej biblioteki naukowej - Jolanta Przyłuska (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi)

15.45 – 16.00 Organizacja przestrzeni bibliotecznej - jak kino stało się biblioteką – Edyta Rogowska (BG Pomorski Uniwersytet Medyczny)

16.00 – 16.15 Biblioteka w Pałacu - Danuta Dąbrowska-Charytroniuk (BG Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

16.15 - 16.30 Przez tradycję do nowoczesności - Renata Sławińska (BG Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

16.30 – 16.45 Funkcjonowanie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w otwartej przestrzeni – osiem lat doświadczeń - Roma Hajduk (BG Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

16.45 – 17.15 Dyskusja

17.15 – 17.30 Przerwa kawowa

17.30 - 18.45 Sesja III: Jak zmieniają się biblioteki szkolne i pedagogiczne?

17.30 – 18.00 Biblioteki szkolne w pogoni za nowoczesnością - Danuta Brzezińska (Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich)

18.00 – 18.30 Zabytkowa przestrzeń – nowatorskie działania Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim - Oranżeria Kultury - Sylwia Czacharowska (Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie), Anna Puszcz (Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim)

18.30 – 18.45 Dyskusja

26 października (piątek)

8.30 - 9.45 Nie-konferencja (prowadzi Mariusz Boguszewski i specjaliści z Dimpact/FRSI)

9.45 - 10.00 Przerwa kawowa

10.00 – 12.20 Sesja IV: Biblioteki publiczne – lokalne centra kultury

10.00 - 10.30 Modernizacja/budowa bibliotek publicznych, jako jeden z elementów inwestowania w czytelnictwo - Barbara Budyńska (Biblioteka Narodowa)

10.30 - 10.50 Efekty programu Infrastruktura Bibliotek - Jakub Pacześniak (Instytut Książki)

10.50 - 11.10 MULTIBIBLIOTEKI. Od elitarnej mediateki do współczesnej biblioteki multimedialnej (nowe technologie i nowe przestrzenie) - Andrzej Buck (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze)

11.10 – 11.30 Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie – Andrzej Marcinkiewicz (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie)

11.30 – 11.45 Od projektu po budynek czyli pomoc WBP w Lublinie dla bibliotek publicznych w Lubelskiem - Grzegorz Winnicki (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie)

Komunikaty

11.45 – 12.00 Małe jest wielkie. Nowe przestrzenie starosądeckiej biblioteki  - Maria Sosin (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Starym Sączu) FILM

12.00 – 12.15 Biblioteka w Zwierzynie – otwarta przestrzeń dla wszystkich – Sylwia Markiewicz (Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie)

12.15 – 13.00 Dyskusja

13.00 – 13.15  Przerwa kawowa

13.15  15.00 Sesja V: Funkcjonalność przestrzeni bibliotecznej

13.15 - 13.25 Podsumowanie Nie-konferencji

13.25 – 14.00 Funkcjonalność przestrzeni bibliotecznej, niestandardowe pomysły - Martin F. Jensen (Lammhults Bibliotekdesign, Dania)

14.00  14.15 Biblioteka – budynek w procesie, czyli jak modernizować zmodernizowaną przestrzeń – dwa lata działania Strefy Wiedzy i Innowacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Witold Kozakiewicz (Centrum Informacyjno–Biblioteczne, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

14.15 -14.45 Błędy których mogliśmy uniknąć. Polskie budownictwo biblioteczne po 1989 r. - Ewa Kobierska–Maciuszko (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)

14.45 - 15.15 Dyskusja, podsumowanie konferencji

15.15 - Lunch

 

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP