Warsztaty "Rozwijanie procesów myślowych. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu" 18 września 2018 r.,Warszawa

18 września 2018 r.

9.30 -10.00 Rejestracja

10.00-15.00 Warsztaty

 

Program:

 

 1. Jak uczy się mózg? Zasady skutecznego rozwijania procesów poznawczych i umysłowych (spostrzegania, uwagi, pamięci, mowy i myślenia). Co sprzyja a co przeszkadza w wydajnej pracy mózgu?
 2. Rola neuronów pamięciowych i neuronów lustrzanych w rozwoju emocjonalnym i uczuciowym. Kształtowanie osobowości, rozwój moralny oraz społeczny dzieci i młodzieży.
 3. Mnemotechniki stymulujące współpracę półkul mózgowych. Sposoby na zwiększenie wydajności umysłu.
 4. Ćwiczenia pamięci operacyjnej (codziennej) poprzez skojarzenia, usprawnianie myślenia i zapamiętywania globalnego, asocjacyjnego, metody wzmacniania koncentracji i spostrzegawczości.
 5. Zaburzenia lateralizacji, jak sobie z nimi radzić? Praca z osobami lewostronnie zlateralizowanymi oraz ze stronnością „skrzyżowaną”. Zabawy i ćwiczenia rozwijające grafomotorykę.
 6. Metody stymulacji percepcji słuchowej, wzrokowej oraz wzmacniające motorykę małą.
 7. Zabawy i ćwiczenia rozwijające procesy myślowe, wnioskowanie, klasyfikowanie oraz wzbogacające wiedzę ogólną.
 8. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rozwijanie koncentracji uwagi na zadaniu. Metody pracy z uczniem dyslektycznym, nadpobudliwym, z ADHD, osobami ze spectrum autyzmu.
 9. „Uchwycić żywioł” - o tym jak znalezienie pasji zmienia wszystko. Jak pracować z wyobraźnią i kreatywnością ucznia, jak rozwijać jego zainteresowania i pasje oraz wspierać jego naturalne zdolności.
 10. Mapy myśli, drzewa decyzyjne, zasady szybkiego czytania, metoda „sześciu kapeluszy myślowych”, metoda „rzymskiego pokoju”.
 11. Zabawy i ćwiczenia umacniające kontakty z rówieśnikami, uczące umiejętności efektywnej współpracy w grupie.
 12. Wykorzystanie gier edukacyjnych w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 13.  Bariery szkolnej kariery – dlaczego zdolne dzieci mają czasami słabe stopnie? Metody pracy z uczniem zdolnym.

Na życzenie Uczestników program może być odpowiednio zmodyfikowany pod kątem potrzeb dla konkretnych odbiorców.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP