Warsztaty "Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w bibliotece", 27 września 2018 r., Warszawa

27.09.2018 r.

9.30 - rejestracja

10.00-15.00 warsztaty

Program szkolenia z kontroli zarządczej:

1. Ogólna charakterystyka kontroli zarządczej – co oznacza to pojęcie, w jakim celu pojawiło się w instytucjach sfery budżetowej, zakres obowiązywania. 
2. Prawne aspekty kontroli zarządczej – jaka jest podstawa prawna kontroli zarządczej, na podstawie jakich aktów prawnych kierownik i pracownicy instytucji mają podejmować działania w zakresie kontroli zarządczej, skąd wiadomo co jest wymagane i w jakim zakresie. 
3. Omówienie podstawowych pojęć związanych z kontrolą zarządczą, m.in. środowisko wewnętrzne i zewnętrzne; cele danego podmiotu; zarządzanie ryzykiem i rejestr ryzyk; mechanizmy kontroli; monitorowanie i ocena. 
4. Kto powinien zajmować się kontrolą zarządczą w instytucji. 
5. Czy kontrola zarządcza dotyczy wyłącznie aspektów finansowych funkcjonowania instytucji. 
6. Na czym polega samoocena kontroli zarządczej, jak często i w jaki sposób należy ją przeprowadzać. 
7. Składanie wymaganych dokumentów kontroli zarządczej do jednostki nadrzędnej. 
8. Odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie kontroli zarządczej a dyscyplina finansów publicznych. 
9. Regulamin kontroli zarządczej – co powinien zawierać, jak go opracować i w jaki sposób powinien zostać wprowadzony. 
10. Opracowanie celów instytucji – w jaki sposób to zrobić i jakimi kryteriami należy się kierować. 
11. Opracowanie rejestru ryzyk i analiza ryzyka – co to są ryzyka, jakie są ich kategorie, w jaki sposób należy szacować prawdopodobieństwo ich wystąpienia, jakie czynniki należy brać pod uwagę przy analizie ryzyka. 
12. Opis stanowisk pracy i okresowa ocena pracowników – jaki mają związek z kontrolą zarządczą i w jaki sposób należy opisać stanowiska i przeprowadzić ocenę. 
13. Ocena kontroli zarządczej i oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – jak dokonać samooceny i czy należy podchodzić do niej restrykcyjnie.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP