XII Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek” pt.: „Biblioteki w cyberprzestrzeni: Inspiracje Światowego Kongresu IFLA Wrocław 2017”, 13-14 listopada 2018 r., Warszawa

XII Konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek”

 

 Biblioteka w cyberprzestrzeni

 Inspiracje Światowego Kongresu IFLA we Wrocławiu 2017

 

 

Termin:

13-14 listopada 2018

Miejsce:

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy- Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy- Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

 

Program

 

13 listopada (wtorek)

9.30 - 10.30 Rejestracja uczestników, kawa, herbata

Sesja I Wprowadzenie

10.30 - 10.45 Otwarcie konferencji (dr Michał Strąk, Dyrektor Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Przewodnicząca SBP)

10.45 – 11.15 Generacje technologii informacyjnych w automatyzacji bibliotek. Ewolucja i rewolucje dr hab. Marek Nahotko (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ) prezentacja

Sesja II : Nowe modele budowy metadanych i dostępu do informacji

11.15 – 11.45 Projekty Linked Open Data w europejskich bibliotekach narodowych dr Dorota Siwecka (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr) prezentacja

11.45 – 12.05 RDA w kontekście Linked Data Leszek Śnieżko (Centrum NUKAT, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie) prezentacja

12.05 – 12.25 Big (meta)data – metadane jako źródło do badań w wielkiej skali dr Piotr Malak (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr) prezentacja

12.25 -12.40 Cyberprzestrzeń: nowa przestrzeń, stare problemy - dr Jacek Gajkiewicz (MOL Sp. z o.o.)

12.40 - 13.00 Przerwa kawowa

Sesja III: Nowe technologie, nowe narzędzia, nowe media w bibliotekach

13.00– 13.30 Korzyści, wyzwania i problemy w zastosowaniu chmury publicznej w bibliotekach Tomasz Sopyło (Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego) prezentacja

13.30 – 13.50  Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w kulturze i sztuce Jakub Ruszała, Karolina Ruszała (11th Dimension) prezentacja

13.50 – 14.10 Nowoczesność i innowacyjność w bibliotece Aneta Siwka (Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu)

14.10 – 14.20 Biblioteka "pod ręką" - Piotr Kurpiel, Krzysztof Henne (Sygnity Business Solutions S.A.)

14.20 - 15.20 Lunch

Sesja IV: E-państwo, e-kultura, e-nauka, e-biblioteka

15.20 - 15.40  Rozwój Polony w projekcie OMNIS Łukasz Kozak (Biblioteka Narodowa)

15.40 - 16.00 Patrimonium jako nowe otwarcie Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej Tomasz Gruszkowski (Biblioteka Narodowa) prezentacja

16.00 - 16.20 Do czego potrzebny jest NUKAT w życiu bibliotekarzy - praktyków? Ewa Kobierska- Maciuszko (Centrum NUKAT, BUW) prezentacja

16.20 – 16.40 Polska Platforma Medyczna. Portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym Paweł Tarkowski (Warszawski Uniwersytet Medyczny) prezentacja

16.40 – 16.50 System SowaSQL z książkomatem Leszek Masadyński (Sokrates Software)

16.50 - 17.15 Dyskusja

14 listopada (środa)

Sesja V: Biblioteki: integracja i współpraca

9.00 – 9.30 Raport o stanie komputeryzacji bibliotek publicznych w 2018 r. - biblioteki publiczne skomputeryzowane czy komputeryzujące się Małgorzata Jezierska (Biblioteka Narodowa)

9.30 – 9.50 Integracja baz czytelniczych i bibliograficznych na przykładzie Biblioteki Kraków Izabela Ronkiewicz-Brągiel (Biblioteka Kraków) prezentacja

9.50 – 10.20 Program rozwoju bibliotek warszawskich  Leszek Napiontek (Urząd m. st. Warszawy - Biuro Kultury) prezentacja

10.20 - 10.30: Nowe technologie dla bibliotek (Jerzy Nowak, Techsoup Polska) prezentacja

10.30 – 10.40 Dyskusja

10.40 - 11.00 Przerwa kawowa

Sesja VI: Narzędzia i usługi informatyczne w działalności bibliotek

11.00 - 11.20 Katalogi zbudowane z encji:wybrane przykłady Wojciech Kowalewski   (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie) prezentacja

11.2 0 - 11.40 Zmiany w bazach bibliograficznych w związku z wprowadzeniem deskryptorów i dostosowanie struktur baz danych do nowego modelu Krystyna Kasprzyk (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie) prezentacja

11.40 – 12.00 MAK+ w kontekście e-usługi OMNIS Tomasz Cieślik (Instytut Książki) prezentacja

12.00 – 12.20 Open Source w bibliotekach w kontekście 20-lecia istnienia inicjatywy – historia, stan obecny, perspektywy dr inż. Mariusz Jarocki (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMK) prezentacja

12.20 – 12.50 Narzędzia OpenSource w działalności bibliotek Ryszard Dróżdż (Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego) prezentacjaNarzędzia OpenSource w działalności bibliotek Małgorzata Żak (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy) prezentacja

12.50 – 13.15 Dyskusja, zakończenie konferencji

13.15 Lunch


Sponsor główny Konferencji: 


Sponsorzy i Partnerzy:


 

         

            

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP