Warsztaty "Motywowanie pracowników biblioteki i współdziałanie w zespole", 20 listopada 2018 r.,Warszawa

Termin: 20 listopada 2018 r. godz. 10.00-16.00 

Program szkolenia

I. Moduł pierwszy

 1. Rozgrzewka, określenie celu, ustalenie kontraktu z grupą
 2. Rola zespołu w bibliotece
 • Funkcja biblioteki i podział zadań,
 • Kim jest klient wewnętrzny i jak go traktować
 • Dlaczego pojawiają się problemy między współpracownikami?

           3. Motywowanie pracowników według teorii Hersey’a i Blanchard’a

 • Dlaczego czasem ludziom się nie chce, a innym razem się chce
 • Ćwiczenia grupowe – wypracowanie scenariuszy motywujących i demotywujących
 • Praktyczne techniki motywacji

          4. Budowanie autorytetu

 • Lider czy przełożony, jaka jest różnica
 • Style komunikacji, a style przywództwa

          5. Automotywacja do pracy nad rozwojem

II. Moduł drugi – odgrywanie scen z życia zawodowego z uwzględnieniem zdobytej wiedzy

Praktyczne, życiowe przykłady odgrywane przez pracowników biblioteki w formie warsztatowej. Wspólne wypracowywanie uniwersalnych zasad postępowania w przypadku konkretnych sytuacji.

Stosowanie arkuszy obserwacyjnych przez uczestników szkolenia, zastosowanie „klatki stop” jako narzędzia pomocnego w analizie zachowań.

Podsumowanie, wnioski, wypełnienie karty satysfakcji uczestnika szkolenia i ocena trenera.

Wykorzystywane metody:

 • Dyskusja moderowana
 • Mini wykład
 • Ćwiczenia grupowe
 • Praca indywidualna
 • Analiza przypadku
 • Warsztaty
 • Odgrywanie ról
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP