Warsztaty "Katalogowanie z wykorzystaniem formatu MARC21", 27-28 marca 2019 r., Warszawa

Dzień 1

Rejestracja 9.30-10.00 

godz. 10:00-16:00

  • Słowo o Formacie MARC21 (Magdalena Zdunek, Centrum NUKAT)
  • Rola kartoteki haseł wzorcowych w katalogu biblioteki (Paulina Czyżewicz, Centrum NUKAT)
  • Struktura rekordu kartoteki haseł wzorcowych (Paulina Czyżewicz, Centrum NUKAT)
  • Typy haseł khw i ich zastosowanie w rekordzie bibliograficznym (na przykładzie nazwy osobowej i tytułu serii) (Paulina  Czyżewicz, Magdalena  Zdunek, Centrum NUKAT)
  • Ćwiczenia

Dzień 2

godz. 9:00-14:00

  • Strefy opisu bibliograficznego a format MARC 21(Iwona  Wiśniewska, BUW)
  • Stosowanie haseł kartoteki haseł wzorcowych w katalogowaniu (Iwona  Wiśniewska, BUW)
  • Rekord bibliograficzny – struktura i tworzenie (Iwona  Leonowicz, Centrum NUKAT)
  • Ćwiczenia
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP