Warsztaty "Praktyczne rozwiązania RODO - doświadczenia pierwszego roku funkcjonowania nowych regulacji", 15 kwietnia 2019 r., Warszawa

15.04.2019 r.

9.30 - rejestracja

10.00-15.00 warsztaty

Program szkolenia:

1. Na czym polega ochrona danych osobowych i kto za nią odpowiada? 
2. Najważniejsze założenia reformy systemu ochrony danych osobowych.   
3. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. 
4. Procedury i dokumentacja ochrony danych osobowych w bibliotece. 
5. Praktyczne zadania Inspektorów ochrony danych (IOD), zadania pracowników bibliotek. 
6. Powierzanie, udostępnianie i współadministrowanie danych osobowych. 
7. Rejestry czynności i kategorii czynności przetwarzania. 
8. Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa - do kogo, kiedy i w jakich sytuacjach. 
9. Analiza ryzyka w bibliotece. 
10. Skargi i inne trudne sytuacje oraz dobre praktyki.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP