Warsztaty "Tworzenie i zarządzanie zasobami cyfrowymi w repozytoriach i bibliotekach cyfrowych", 29-30 maja 2019 r., Warszawa

29.05.2019 r.

Podstawowe aspekty tworzenia i zarządzania kolekcjami cyfrowymi w repozytoriach i bibliotekach cyfrowych

Rejestracja: 13:30 - 14.00

Warsztaty: 14:00 - 19:30

  • Cyfrowe źródła informacji,
  • Proces digitalizacji i tworzenia kolekcji cyfrowej,
  • Długoterminowa archiwizacja,
  • Agregatory i wyszukiwarki dokumentów w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach,
  • Sposoby wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach,
  • Aspekty prawne zarządzania kolekcjami cyfrowymi

Ilość oraz czas trwania przerw kawowych do uzgodnienia z prowadzącym szkolenie. 

30.05.2019 r.

Aspekty praktyczne zarządzania i przetwarzania plików cyfrowych w repozytoriach i bibliotekach cyfrowych

Rejestracja: 8:30 - 9.00

Warsztaty: 9:00 -16:00

  • Obróbka wsadowa plików w różnych formatach (zmiana formatu, dodawanie znaku wodnego, filtry, poprawa jakości obrazu, kadrowanie, obracanie itp.),
  • Optyczne rozpoznawanie tekstu (OCR) w dokumentach,
  • Przygotowanie dokumentu do publikacji w internecie (miniatura, metadane, zarządzanie prawami autorskimi),
  • Statystyki udostępniania.

Ilość oraz czas trwania przerw kawowych do uzgodnienia z prowadzącym szkolenie. 

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP