Warsztaty "Prezentacje, infografiki, ankiety, mapy myśli, strony internetowe, blogi - tworzenie i udostępnianie w sieci", 10 czerwca 2019 r., Warszawa

10 czerwca 2019 r. 

9.30 – 10.00 rejestracja, kawa, herbata

10.00 – 11.30

  • Web 2.0, mobilność, kultura konwergencji a działalność tradycyjnych i cyfrowych bibliotek.

Charakterystyka poszczególnych zjawisk i ich wpływu na działalność bibliotek oraz możliwości współpracy z użytkownikami. Przedstawione zostaną między innymi kwestie dotyczące sposobów wykorzystania narzędzi dostępnych online, w tym zwłaszcza narzędzi społecznościowych oraz mobilnych.

11.30 – 11.45

Przerwa kawowa

11.45 – 13.150

  • Narzędzia Web 2.0 w działalności biblioteki cz. 1 (ćwiczenia praktyczne)

Praktyczne wykorzystanie narzędzi do tworzenia infografik, ankiet oraz map myśli.

13.15 – 13.30

Przerwa kawowa

13.30 – 15.00

  • Narzędzia Web 2.0 w działalności biblioteki cz. 2 (ćwiczenia praktyczne)

Praktyczne wykorzystanie narzędzi do tworzenia multimedialnych prezentacji oraz bibliotecznego bloga.

15.00-15.30

  • Pytania i odpowiedzi, rozdanie certyfikatów
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP