Warsztaty "Jakie zmiany w zakresie prawa pracy, ZFŚS, ochrony danych osobowych obowiązują bibliotekę po nowelizacji przepisów w 2019 r.", 19.09.2019 r,. Warszawa

Program
 

Rejestracja: 9:30 - 10.00

Warsztaty: 10:00 - 15:00

 

1. Zmiany w Kodeksie Pracy w związku z RODO:

 • zakres danych, jakie może pozyskiwać pracodawca,
 • przeprowadzanie procedury rekrutacji,
 • obowiązki informacyjne wobec kandydatów oraz pracowników,
 • upoważnianie do przetwarzania danych osobowych związanych z zatrudnieniem
 • zmiany w przepisach wykonawczych dotyczących sposobu prowadzenia akt osobowych,
 • monitoring wizyjny w bibliotece a obowiązki wynikające z kodeksu pracy.

 

2. Zmiany w ustawie o ZFŚS:

 • zakres informacji, jakie można przetwarzać w związku z rozpatrywaniem wniosków,
 • sposób pozyskiwania dokumentów potwierdzających oświadczenia wnioskodawcy,
 • obowiązek przeglądu dokumentacji, jak go realizować,
 • czas przechowywania dokumentów związanych z ZFŚS,
 • upoważnianie do przetwarzania danych osobowych związanych z ZFŚS,
 • realizowanie obowiązków informacyjnych wobec wnioskodawców i innych osób, których dane zostały wskazane we wniosku, np. dzieci.

 

3. Obowiązki biblioteki wynikające z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

 

4. Obowiązki biblioteki wynikające z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego i RODO:

 • strona internetowa biblioteki a RODO,
 • OPAC biblioteki a RODO,
 • przeprowadzenie konkursu zgodnie z przepisami,
 • wysyłanie newsletteru zgodnie z przepisami,
 • opracowanie polityki prywatności oraz Cookiem

 

5. Obowiązki związane z ustawą o dostępie do informacji publicznej:

 • obowiązki informacyjne wynikające z RODO,
 • obowiązek publikowania określonego zakresu danych wynikający z przepisów sektorowych.

  

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP