Warsztaty "Archiwistyka cyfrowa – trwała ochrona dziedzictwa publicznego i osobistego", 20 września 2019 r., Warszawa

20 września 2019 r., Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN, ul. Gocławska 4, Warszawa

9.30-10.00 Rejestracja

10.00 - 15.30 Warsztaty


10:00 – 10:30 Archiwistyka cyfrowa – terminy podstawowe

10:30 – 11:15 Organizacyjne, techniczne, prawne, ekonomiczne zagadnienia długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych

Przerwa

11:30 – 12:00 Model OAIS – standard w zakresie zarządzania zasobami cyfrowymi w długim czasie 

12:00 – 13:00 Wiarygodne archiwa cyfrowe – kryteria oceny i certyfikacji cyfrowych kolekcji 

Przerwa

13:15 – 14:00 Zarządzanie zasobami cyfrowymi instytucji nauki i kultury – przykłady inicjatyw krajowych i zagranicznych

14:00 – 14:45 Zarządzanie osobistymi zasobami cyfrowymi (Personal Digital Archiv) 

14:45 – 15:30 Repozytoria/archiwa cyfrowe w sektorze biznesu

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP