Warsztaty "Katalogowanie z wykorzystaniem formatu MARC21", 5-6 listopada 2019 r., Warszawa

Dzień 1

Rejestracja 9.30-10.00 

godz. 10:00-16:00

  • Słowo o Formacie MARC21 (Magdalena Zdunek, Centrum NUKAT)
  • Rola kartoteki haseł wzorcowych w katalogu biblioteki (Paulina Czyżewicz, Centrum NUKAT)
  • Struktura rekordu kartoteki haseł wzorcowych (Paulina Czyżewicz, Centrum NUKAT)
  • Typy haseł khw i ich zastosowanie w rekordzie bibliograficznym (na przykładzie nazwy osobowej i tytułu serii) (Paulina  Czyżewicz, Magdalena  Zdunek, Centrum NUKAT)
  • Ćwiczenia

Dzień 2

godz. 9:00-15:00

  • Strefy opisu bibliograficznego a format MARC 21(Iwona  Wiśniewska, BUW)
  • Stosowanie haseł kartoteki haseł wzorcowych w katalogowaniu (Iwona  Wiśniewska, BUW)
  • Rekord bibliograficzny – struktura i tworzenie (Iwona  Leonowicz, Centrum NUKAT)
  • Ćwiczenia
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP