Warsztaty "Przygotowanie biblioteki na kontrolę i audyt zewnętrzny w zakresie kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych i innych obszarów działalności", 22 listopada 2019 r., Warszawa

22 listopada 2019 r.

9.30 - rejestracja

10.00-15.30 warsztaty

Program szkolenia:

  1. Rodzaje kontroli i audytów ze szczególnym uwzględnieniem audytów zewnętrznych
  2. Przegląd obowiązków biblioteki w zakresie realizacji kontroli zarządczej
  3. Przegląd obowiązków biblioteki w zakresie realizacji przepisów RODO (ochrona danych osobowych)
  4. Przegląd obowiązków biblioteki w zakresie realizacji przepisów prawa pracy
  5. Podmioty uprawnione do prowadzenia kontroli i audytów zewnętrznych
  6. Wymogi prawne związane z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w bibliotece
  7. Uprawnienia kontrolujących i audytorów a ochrona danych osobowych pracowników biblioteki
  8. Standardowy przebieg kontroli i audytu zewnętrznego.
  9. Omówienie wyników audytu i kontroli oraz wyjaśnienia pokontrolne.
  10. Realizacja zaleceń pokontrolnych i wniosków wynikających z audytu.

Ilość i czas trwania przerw kawowych do uzgodnienia z prowadzącym. 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP