Warsztaty "Problematyka szczególnych aspektów działalności bibliotek: DKK, Czytaki, Rejestr przestępców seksualnych, itp.", 10 grudnia 2019 r,. Warszawa

Program
 

Rejestracja: 9:30 - 10.00

Warsztaty: 10:00 - 15:00

>>Wymagania prawne związane z prowadzeniem DKK, w tym:

 • Promocja DKK
 • Sprawozdawczość DKK
 • Udostępnianie zdjęć i list uczestników do bibliotek wojewódzkich
 • Realizacja praw członków DKK
 • Organizowanie konkursów w ramach DKK

>>Rejestry osób skazanych za przestępstwa seksualne:

 • Kto powinien być sprawdzany w rejestrze
 • Jak pozyskać dane niezbędne do sprawdzenia
 • Wypełnianie obowiązków informacyjnych wobec osób sprawdzanych
 • Konsekwencje nie wypełnienia obowiązków związanych z koniecznością sprawdzania w rejestrze

>>Monitorowanie czasu pracy i sposobu wykonywania pracy przez pracodawców

>>Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe a wymagania RODO

>>Czytaki, a zgodność z RODO:

 • Zobowiązania wynikające z umowy
 • Zobowiązania wynikające z RODO, w tym ryzyka dla biblioteki
 • Alternatywne rozwiązania
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP