Szkolenie dla bibliotekarzy – „Prowadzenie webinariów i szkoleń on-line”, 14 lutego - 13 marca 2020 r.

Program szkolenia przygotowującego do prowadzenia webinariów i szkoleń on-line

Spotkanie 1: Wirtualne środowisko szkoleniowe

 1. Komunikacja w wirtualnym pokoju.
 2. Funkcjonalności platform szkoleniowych.
 3. Charakterystyka platformy Clickmeeting .
 4. Omówienie zasad współpracy w czasie kursu + netykieta.
 5. Szkolenie online a stacjonarne.
 6. Webinar a warsztat online.
 7.  Web 2.0.
 8. Ćwiczenia pozwalające poznać działanie narzędzi w wirtualnym pokoju.
 9. Ćwiczenia pozwalające uczestnikom poznać się nawzajem :)
 10. Zadanie domowe: Zakładanie swojego wirtualnego pokoju.

Spotkanie 2: Narzędzia i metody aktywizujące

 1. Omówienie zadania domowego.
 2. Udostępnianie materiałów.
 3. Współdzielenie pulpitu.
 4. Udostępnianie dokumentów.
 5. Ćwiczenia pozwalające przekazywać wiedzę.
 6. Testy i ankiety online.
 7. Ćwiczenia pozwalające ocenić stan wiedzy uczestników i zbierać informację zwrotną od uczestników .
 8. Zadanie domowe: Przygotowanie i przeprowadzenie własnego ćwiczenie.

Spotkanie 3: Planowanie szkolenia

 1. Realizacja ćwiczeń przez uczestników.
 2. Scenariusze szkoleń.
 3. Fazy webinaru.
 4. Fazy warsztatu online.
 5. Merytoryczne przygotowanie prezentacji.
 6. Graficzne przygotowanie prezentacji.
 7. Zadanie domowe: Przygotowanie własnego szkolenia: scenariusz, prezentacja

Spotkanie 4: Kompetencje trenera

 1. Charakterystyka obszarów kompetencji trenera.
 2. Język prowadzącego i moderatora .
 3. Czat, kamera, mikrofon.
 4. Nagrywanie i odtwarzanie szkoleń.
 5. Radzenie sobie z problemami w czasie webinaru i warsztatu online – ćwiczenia praktyczne.
 6. Moderowanie dyskusji online.
 7. Omówienie koncepcji szkoleń zaplanowanych przez uczestników (temat, grupa docelowa, liczba uczestników, cele szkoleniowe, całkowita długość spotkania, ćwiczenia (przynajmniej dwa) w oparciu o narzędzia dostępne w programie Clickmeeting, prezentacja, ankieta/test.

Spotkanie 5: Szkolenia realizowane przez uczestników

W trakcie ostatniego szkolenia każdy z uczestników zrealizuje własne, 10 minutowe szkolenie*. Po realizacji szkolenia otrzyma od trenera informację zwrotną na temat:

 • czytelności slajdów w prezentacji,
 • interakcji (czy instrukcja była jasna, jaki był sposób prowadzenia, szkolenia, czy zastosowane rozwiązania były właściwie dobrane)
 • języka i emisja głosu,
 • adekwatności sposobu ewaluacji szkolenia online.

* Jeśli uczestnik zechce, może zrealizować zaplanowane szkolenie online w innym dogodnym dla siebie terminie, korzystając z darmowego konta testowego na platformie. Warunkiem jest wysłanie zaproszenia do trenera i co najmniej dwóch – trzech wybranych osób, które będą uczestnikami szkolenia.


Harmonogram i organizacja szkolenia

I. Godziny i czas trwania spotkań:

Każde ze spotkań będzie realizowane przez 120 minut, od godziny 18.00 do godziny 20.00 (do ustalenia pozostaje fakt ewentualnej dziesięciominutowej przerwy).

II. Terminy spotkań:

Spotkanie 1: Wirtualne środowisko szkoleniowe – 14.02.2020

Spotkanie 2: Narzędzia i metody aktywizujące – 21.02.2020

Spotkanie 3: Planowanie szkolenia – 28.02.2020

Spotkanie 4: Kompetencje trenera - 06.03.2020

Spotkanie 5: Szkolenia realizowane przez uczestników – 13.03.2020

III. Przed spotkaniem w pokoju wirtualnym

 • Uczestnik powinien posiadać zestaw słuchawki z mikrofonem (headset) – bezwzględnie od spotkania numer 2.
  • Osoby bez słuchawek, mówiące do mikrofonu wbudowanego w laptopa, będą gorzej słyszalne.
  • Pozostali uczestnicy będą słyszeli osobę mówiącą do komputera podwójnie, wywołuje to rozproszenie uwagi uczestników i przeszkadza w odbiorze.
 • Uczestnik powinien mieć mysz odpiętą do laptopa. Z uwagi na fakt, że będziecie Państwo aktywnie pracować na platformie webinaryjnej, sam touchpad zazwyczaj nie wystarcza do precyzyjnej i szybkiej pracy online.
 • Terminy i godziny testowania połączenia i dźwięku zostaną ustalone indywidualnie z każdym uczestnikiem, przed rozpoczęcie cyklu szkoleniowego.
 • Każdy z uczestników ma prawo do półgodzinnych indywidualnych konsultacji realizowanych przez trenera on-line.

IV. Dostęp do szkolenia

 • adres wirtualnego pokoju będzie zawsze ten sam - podany zostanie przed pierwszym spotkaniem
 • przy logowaniu proszę podać swoje imię i nazwisko – pojawi się ono na liście uczestników.

V. Przebieg spotkań

 • Proszę o obecność 5-10 minut przed rozpoczęciem szkolenia, aby sprawdzić, czy dźwięk jest poprawny i aby można było włączyć Państwu (sprawdzająco) mikrofon.
 • Zajęcia będą interaktywne, będziecie Państwo mówić, wykonywać ćwiczenia, dzielić się doświadczeniami i obserwacjami.
 • Materiały z zajęć będą Państwu przesyłane pocztą elektroniczną. Nagrania spotkań udostępniane będą przez Drobpoxa lub też osadzane na YT.
 • Między spotkaniami będziecie Państwo wykonywać swoje prace domowe mające na celu systematyczne przygotowanie do zrealizowania na ostatnich zajęciach własnego webinaru lub warsztatu online (szkolenia).
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP