Warsztaty "Niesztampowe metody pracy w bibliotece", 23 kwietnia 2020 r., Warszawa

9.30 - 10.00 Rejestracja

10.00 - 15.30 Warsztaty

1. Wprowadzenie.

2. Gamifikacja

 • omówienie metody
 • przedstawienie przykładów wdrożeń
 • ułożenie wybranego procesu bibliotecznego w modelu grywalizacji

3. eLearning

 • przegląd metod nauczania na odległość
 • przedstawienie przykładów kursów skierowanych do bibliotekarzy
 • omówienie narzędzi i zasad tworzenia kursów e-lerarningowych

4. Nowoczesne rozgrywki

 • próba zdefiniowania metody
 • studium przypadków z gruntu bibliotekarskiego
 • mini-rozgrywka dla uczestników

5. Lapbook

 • omówienie metody i zasad tworzenia lapbooków
 • przedstawienie przykładów gotowych produktów
 • wskazanie wdrożeń metody w bibliotece

6. Book sprint

 • zapoznanie z metodą
 • przegląd kilku book sprintów
 • próbka pracy w formule book sprintu

7. Podchody stacjonarne

 • charakterystyka metody
 • wskazanie zastosowań i przykładów wdrożeń
 • stworzenie własnych podchodów stacjonarnych

8. Gniazda inspiracji

 • omówienie metody
 • przegląd wydarzeń stosujących model gniazd inspiracji
 • doświadczenie pracy metodą gniazd inspiracji

9. World cafe

 • opis metody
 • przykłady zastosowania metody w kulturze i edukacji
 • projektowanie wydarzenia z wykorzystaniem metody

10. Gry tematyczne

 • próba zdefiniowania metody
 • przedstawienie różnorodności gier tworzonych na potrzeby bibliotek
 • poznanie zasad tworzenie gier tematycznych – próba stworzenia zarysu

11. Zajęcia rozwojowe

 • przegląd form rozwojowych
 • omówienie tematów wykorzystywanych w bibliotekach
 • doświadczenie fragmentu szkolenia rozwojowego

12. Podsumowanie, rozdanie certyfikatów.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP