Warsztaty "Realizacja ochrony danych osobowych w bibliotece zgodnie z przepisami RODO z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych, wytycznych i dobrych praktyk", 16 kwietnia 2020 r., Warszawa

9.30 - 10.00 Rejestracja

10.00 - 16.00 Warsztaty

1. Podstawowe założenia reformy systemu ochrony danych osobowych i ich wpływ na biblioteki.

2. Przegląd najważniejszych pojęć, instytucji i źródeł informacji związanych z realizacją przepisów RODO.

3. Jakimi zasadami i wytycznymi powinni kierować się pracownicy biblioteki przetwarzając dane osobowe?

4. Przegląd najważniejszych zmian legislacyjnych po wprowadzeniu przepisów RODO.

5. Warsztat - case study - postępowanie podczas trudnych sytuacji związanych z ochroną danych osobowych czytelników. Co należy zrobić, żeby rozwiązać problem?

6. Jakie dokumenty i procedury ochrony danych osobowych powinny się znajdować w bibliotece?

7. Inspektor ochrony danych (IOD) w bibliotece - doświadczenia dwóch lat współpracy.

8. Co oznacza podejście oparte na ryzyku w kontekście ochrony danych osobowych?

9. Za co Prezes UODO nałożył piersze kary? Na co należy zwrócić szczególną uwagę, żeby uniknąć kar i problemów związanych z ochroną danych osobowych?

10. Zgłaszanie naruszeń w ciągu 72 godzin do Prezesa UODO - w jaki sposób powinno się to odbywać?

11. Powierzanie, udostępnianie i współadministrowanie danych osobowych w praktyce - jak to robić i jak dokumentować?

12. Omówienie wybranych wytycznych Prezesa UODO oraz dobrych praktyk ochrony danych osobowych w bibliotekach.

Ilość i czas trwania przerw kawowych - do uzgodnienia z trenerem na początku szkolenia 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP