Warsztaty "Przygotowanie biblioteki na kontrolę i audyt zewnętrzny w zakresie kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych i innych obszarów działalności", 17 kwietnia 2020 r., Warszawa

9.30 - 10.00 Rejestracja

10.00 - 16.00 Warsztaty

  1. Rodzaje kontroli i audytów ze szczególnym uwzględnieniem audytów zewnętrznych.
  2. Przegląd obowiązków biblioteki w zakresie realizacji kontroli zarządczej.
  3. Przegląd obowiązków biblioteki w zakresie realizacji przepisów RODO (ochrona danych osobowych).
  4. Przegląd obowiązków biblioteki w zakresie realizacji przepisów prawa pracy.
  5. Podmioty uprawnione do prowadzenia kontroli i audytów zewnętrznych.
  6. Wymogi prawne związane z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w bibliotece.
  7. Uprawnienia kontrolujących i audytorów a ochrona danych osobowych pracowników biblioteki.
  8. Standardowy przebieg kontroli i audytu zewnętrznego.
  9. Omówienie wyników audytu i kontroli oraz wyjaśnienia pokontrolne.
  10. Realizacja zaleceń pokontrolnych i wniosków wynikających z audytu.

Ilość i czas trwania przerw kawowych - do uzgodnienia z trenerem na początku szkolenia 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP