Seminarium "Badanie efektywności bibliotek publicznych", 18-19 kwietnia 2011 w Falenicy - relacja

Poniedziałek 18 kwietnia

11.45 - 12.00 Otwarcie seminarium
12.00 - 12.30 Cele i założenia zadania SBP „Badanie efektywności bibliotek publicznych” - Lidia Derfert-Wolf
12.30 - 13.00 Wskaźniki efektywności w nowej edycji normy ISO 11620 w kontekście zadania SBP - Ewa Głowacka
13.00 - 13.30 Przerwa kawowa
13.30 - 14.00 Przegląd wskaźników proponowanych dla polskich bibliotek publicznych (Zasoby, dostęp, infrastruktura) - M. Jurowski
14.00 - 16.00 Obiad
16.00 - 16.30 Przegląd wskaźników proponowanych dla polskich bibliotek publicznych (Wykorzystanie, Wydajność, Efektywność) - Danuta Kaczmarek
16.30 - 17.00 Przegląd wskaźników proponowanych dla polskich bibliotek publicznych (cd. Wykorzystanie, Wydajność, Efektywność) - Małgorzata Jezierska
17.00 - 18.00 Dyskusja
18.30 Kolacja

Wtorek 19 kwietnia

8.30 Śniadanie
9.00 - 10.30 Dane statystyczne wymagane do obliczania wskaźników - warsztaty - prowadzenie Lidia Derfert-Wolf przy współpracy Danuty Kaczmarek, Małgorzaty Jezierskiej i Marka Jurowskiego
10.30 - 11.00 Przerwa kawowa
11.00 - 12.30 cd. warsztatów
13.00 - 13.45 Obiad
14.00 Wyjazd do Warszawy

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP