XI Ogólnopolskie Warsztaty Opracowania Rzeczowego Zbiorów, 3-5 czerwca 2009 w Warszawie

Program warsztatów:


3 czerwca 2009 r. 10.00 – 16.00
9.30 – 10.00
Rejestracja uczestników
10.00-12.00
1. Wprowadzenie do tematu – języki informacyjno-wyszukiwawcze - Prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek
2. Języki informacyjno-wyszukiwawcze wczoraj, dziś...czy jutro? – Prof. dr hab. Bożenna Bojar
3. Inny porządek rzeczy - taksonomie internetowe a języki informacyjno-wyszukiwawcze - Marcin Roszkowski
4. Dyskusja nad przyszłością Library of Congress Subject Headings - Wanda Klenczon
12.00-12.30
Przerwa na kawę
12.30-14.00
1. Nuovo Soggettario – nowy system katalogowania przedmiotowego we Włoszech - Anna Górska
2. Hasła jhp KABA w funkcji tematu formalnego - Maria Nasiłowska
3. Opracowanie rzeczowe zbiorów ikonograficznych – hasła przedmiotowe, słowa kluczowe, tagi? - Paweł Rygiel, Bartłomiej Włodarczyk
4. Dyskusja
14.00-15.00
Przerwa obiadowa
15.00-16.00
Sprawozdanie Komisji Opracowania Rzeczowego Zbiorów i wyboru Zarządu na następną kadencję


4 czerwca 2009 r.
9.00-16.00
9.00-11.00
1. JHP BN - nowe słownictwo, najnowsze ustalenia metodyczne - Anna Stolarczyk
2. JHP BN - nowe słownictwo, najnowsze ustalenia metodyczne - sztuka i ikonografia - Małgorzata Witkowska
3. JHP BN - nowe słownictwo, najnowsze ustalenia metodyczne - literatura - Joanna Kędzielska
11.00-11.30
Przerwa na kawę,
11.30-13.30
1. Opracowanie przedmiotowe zbiorów Czytelni Varsavianów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy" - Ewa Grądziel
2. Język haseł przedmiotowych nauk wojskowych - nowa edycja - Grzegorz Kolek
3. Stosowanie JHP BN w Bibliotece Sejmowej, różnice i problemy - Dorota Horodyska, Hanna Telega
4. Różnice w opisach bibliograficznych a kopiowanie rekordów – Agata Kyzioł
5. Zmiany w opracowaniu rzeczowym w Bibliografii Zawartości Czasopism – Dorota Mularska
6. Moje doświadczenia w pracy zawodowej z JHP BN – Kacper Trzaska
13.30 - 14.30
Przerwa obiadowa
14.30 - 16.30
1. Omówienie ankiety nt. wykorzystania JHP BN - Bartłomiej Włodarczyk
2. JHP BN – kierunki rozwoju - Wanda Klenczon, Anna Stolarczyk
3. Dyskusja


5 czerwca 2009 r.
9.00 - 14.30
9.00 - 10.30
1. Pracownia Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w kontekście współpracy z bibliotekami w Polsce oraz współpracy z Konsorcjum UKD i MSAC - dr Jolanta Hys
2. Decyzje stosowania UKD, sposób ich prezentacji w Biuletynie UKD - Joanna Kwiatkowska
3. Bieżące problemy w klasyfikowaniu materiałów bibliotecznych według UKD w Zakładzie Opracowania Rzeczowego – Anna Bancerz
10.30 - 11.00
Przerwa na kawę
11.00 - 13.00
1. Historia UKD w Polsce i obecny stan klasyfikacji - dr Adam Stopa
2. UKD w praktyce Książnicy Podlaskiej: nowe tablice, nowy format - Anna Kułak
3. UKD w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - Agnieszka Zygmunciak
4. UKD w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie - Anna Danuta Wójcik
5. Dyskusja .
13.30 - 14.30 – Obiad

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP