XI Ogólnopolskie Warsztaty Opracowania Rzeczowego Zbiorów, 3-5 czerwca 2009 w Warszawie

Program warsztatów:


3 czerwca 2009 r. 10.00 – 16.00
9.30 – 10.00
Rejestracja uczestników
10.00-12.00
1. Wprowadzenie do tematu – języki informacyjno-wyszukiwawcze - Prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek
2. Języki informacyjno-wyszukiwawcze wczoraj, dziś...czy jutro? – Prof. dr hab. Bożenna Bojar
3. Inny porządek rzeczy - taksonomie internetowe a języki informacyjno-wyszukiwawcze - Marcin Roszkowski
4. Dyskusja nad przyszłością Library of Congress Subject Headings - Wanda Klenczon
12.00-12.30
Przerwa na kawę
12.30-14.00
1. Nuovo Soggettario – nowy system katalogowania przedmiotowego we Włoszech - Anna Górska
2. Hasła jhp KABA w funkcji tematu formalnego - Maria Nasiłowska
3. Opracowanie rzeczowe zbiorów ikonograficznych – hasła przedmiotowe, słowa kluczowe, tagi? - Paweł Rygiel, Bartłomiej Włodarczyk
4. Dyskusja
14.00-15.00
Przerwa obiadowa
15.00-16.00
Sprawozdanie Komisji Opracowania Rzeczowego Zbiorów i wyboru Zarządu na następną kadencję


4 czerwca 2009 r.
9.00-16.00
9.00-11.00
1. JHP BN - nowe słownictwo, najnowsze ustalenia metodyczne - Anna Stolarczyk
2. JHP BN - nowe słownictwo, najnowsze ustalenia metodyczne - sztuka i ikonografia - Małgorzata Witkowska
3. JHP BN - nowe słownictwo, najnowsze ustalenia metodyczne - literatura - Joanna Kędzielska
11.00-11.30
Przerwa na kawę,
11.30-13.30
1. Opracowanie przedmiotowe zbiorów Czytelni Varsavianów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy" - Ewa Grądziel
2. Język haseł przedmiotowych nauk wojskowych - nowa edycja - Grzegorz Kolek
3. Stosowanie JHP BN w Bibliotece Sejmowej, różnice i problemy - Dorota Horodyska, Hanna Telega
4. Różnice w opisach bibliograficznych a kopiowanie rekordów – Agata Kyzioł
5. Zmiany w opracowaniu rzeczowym w Bibliografii Zawartości Czasopism – Dorota Mularska
6. Moje doświadczenia w pracy zawodowej z JHP BN – Kacper Trzaska
13.30 - 14.30
Przerwa obiadowa
14.30 - 16.30
1. Omówienie ankiety nt. wykorzystania JHP BN - Bartłomiej Włodarczyk
2. JHP BN – kierunki rozwoju - Wanda Klenczon, Anna Stolarczyk
3. Dyskusja


5 czerwca 2009 r.
9.00 - 14.30
9.00 - 10.30
1. Pracownia Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w kontekście współpracy z bibliotekami w Polsce oraz współpracy z Konsorcjum UKD i MSAC - dr Jolanta Hys
2. Decyzje stosowania UKD, sposób ich prezentacji w Biuletynie UKD - Joanna Kwiatkowska
3. Bieżące problemy w klasyfikowaniu materiałów bibliotecznych według UKD w Zakładzie Opracowania Rzeczowego – Anna Bancerz
10.30 - 11.00
Przerwa na kawę
11.00 - 13.00
1. Historia UKD w Polsce i obecny stan klasyfikacji - dr Adam Stopa
2. UKD w praktyce Książnicy Podlaskiej: nowe tablice, nowy format - Anna Kułak
3. UKD w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - Agnieszka Zygmunciak
4. UKD w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie - Anna Danuta Wójcik
5. Dyskusja .
13.30 - 14.30 – Obiad

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP