Konferencja „Biblioteka XXI wieku, nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje. Trzy lata po Kielcach – najnowsze realizacje”, 1-2 września 2011 w Poznaniu

Program konferencji

1-2 września 2011 r.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Biblioteka Politechniki Poznańskiej

1 września, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej:
10.00 – 10.45 rejestracja uczestników, kawa
10.45 – 11.00 uroczystość otwarcia Biblioteki Politechniki Poznańskiej
11.00 – 11.10 otwarcie konferencji: prof. dr hab. inż. Adam Hamrol, Rektor Politechniki Poznańskiej, Elżbieta Stefańczyk, Przewodnicząca SBP
11.10 – 13.00 sesja I: biblioteki akademickie
 1. Nadwarciańska Biblioteka Politechniki Poznańskiej (prof. dr hab. arch. Marian Fikus, Halina Ganińska, Politechnika Poznańska)
 2. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka – biblioteka otwarta! (dr hab. Dariusz Pawelec, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego)
 3. Nowa Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – marzenia, projekt, realizacja, niepokoje  (Marta Kęsik, Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego, Lublin)
 4. Wystąpienie przedstawiciela firmy Aleph Polska (Krzysztof Lityński)
 5. Wystąpienie przedstawiciela firmy ARFIDO (Krzysztof Nowicki, Zbyszko Rok, Angelika Matuszak)
13.00 – 13.30 zwiedzanie Biblioteki Politechniki Poznańskiej
13.30 – 14.30 obiad
14.30 – 16.30 sesja II: biblioteki publiczne
 1. Infrastruktura bibliotek publicznych w Polsce. Raport z badań (Barbara Budyńska, Małgorzata Jezierska, Biblioteka Narodowa)
 2. Program Biblioteka+ dla rozwoju infrastruktury bibliotek (Grzegorz Gauden, Instytut Książki)
 3. Wsparcie lokalnych bibliotek w ramach projektu:  Sztuka kształtowania przestrzeni w bibliotece (Dariusz Śmiechowski, Stowarzyszenie Architektów Polskich)
 4. Wystąpienie przedstawiciela firmy Sokrates (Leszek Masadyński)
 5. Wystąpienie przedstawiciela firmy Max Elektronik (Dagmara Miłek)
16.30 - 17.00 przerwa kawowa
17.00 – 18.00 c.d. sesji II: biblioteki publiczne
 1. Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich - program użytkowy, prezentacje projektu architektonicznego, stan realizacji (Wojciech Spaleniak, Biblioteka Raczyńskich oraz Jerzy Szczepanik – Dzikowski, Marek Moskal, Jems Architekci Warszawa)
 2. MBP w Mikołowie – nowe otwarcie (Bożena Holeczek, MBP Mikołów)
 3. Wystąpienie przedstawiciela firmy Sanitec KOŁO (Konrad Grabarek)
18.00 – 18.30 przejazd do Biblioteki Uniwersytetu Medycznego  
18.30 – 19.30 Biblioteka uczelniana jako część Centrum Medycznej Informacji Naukowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (arch. Grzegorz Sadowski, Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski, Sadowska,  Aniela Piotrowicz - Biblioteka UM w Poznaniu). zwiedzanie Biblioteki 
19.30 – 20.30 kolacja, przejazd do Kiekrza,
2 września, Kiekrz
9.00 – 10.00 c.d. sesji II: biblioteki publiczne
 1. Biblioteka w galerii, albo biblioteka galerią, oto jest pytanie (Leszek Palus, MBP Oświęcim)
 2. Myśli szybują wysoko – FOTOBIBLIOTEKON (dr inż. arch. Stanisław Lessaer, P.A. Nova S.A., Kinga Rozmus, MBP Chrzanów)
 3. Wystąpienie przedstawiciela firmy MALOW (Łukasz Marcinek)
 4. Wystąpienie przedstawiciela agencji Jacka Lewinsona - reprezentującej niemieckie wydawnictwo De Gruyter (Alina Przydańska)
10.00 – 10.30 przerwa kawowa
10.30 – 12.00 sesja III: biblioteki pedagogiczne i szkolne
 1. Nowoczesna przestrzeń publiczna bibliotek pedagogicznych (Grażyna Leonowicz, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna, Warszawa)
 2. Lokale i wyposażenie bibliotek szkolnych - marzenia a rzeczywistość (Danuta Brzezińska, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich)
 3. Aranżacja przestrzeni bibliotek dla dzieci i młodzieży (Katarzyna Bieżyńska - Bieżyńska Design, Martyna Karwala - Karwala Design, Magdalena Korolewicz - Inmada Design)
12.00 – 12.30 podsumowanie konferencji
12.30 obiad, przejazd na dworzec PKP

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP