VII Forum SBP nt."Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Narodowym Programie Czytelnictwa", 2-3 września 2011 w Kiekrzu k. Poznania

VII FORUM  SBP

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH
W NARODOWYM PROGRAMIE CZYTELNICTWA

2-3 września 2011 r., Kiekrz k/ Poznania

PROGRAM

2 września

13.00 – 14.00 – rejestracja uczestników, obiad

14.00 –  16.00 – Sesja I (ogólna):

 1. Otwarcie Forum (Elżbieta Stefańczyk)
 2. Wprowadzenie sztandaru SBP
 3. „Ci, którzy odeszli” – odczytanie listy członków SBP zmarłych w okresie od Krajowego Zjazdu Delegatów do VII FORUM
 4. Powołanie Prezydium Forum
 5. Zatwierdzenie porządku obrad
 6. Wystąpienie przewodniczącej SBP Elżbiety Stefańczyk
 7. Narodowy Program Czytelnictwa (Bogdan Zdrojewski, MKiDN)
 8. Dekoracje odznaczeniami zasłużonych bibliotekarzy i działaczy SBP
 9. Wręczenie nagród w konkursach SBP: Nagroda Naukowa im. Adama Łysakowskiego, Nagroda Młodych im. Prof. Marii Dembowskiej, Bibliotekarz Roku

        
16.00 – 16. 30 -  przerwa kawowa
 
16.30 – 17.30 –  Sesja II: Ocena działalności SBP od KZD do VII FORUM

 1. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
 2. Realizacja „Programu działania SBP na lata 2009-2013”. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w okresie 31 maja 2009 – 2 września 2011 (M.Przybysz)
 3. Wystąpienie przewodniczącej  Głównej Komisji Rewizyjnej Elżbiety Zaborowskiej
 4. Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdania z działalności SBP

                           
17.30 – 17.45 – przerwa kawowa

17.45 – 20.00 – Sesja III: Realizacja „Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021”  

 1. Realizacja „Strategii SBP …”. Etap I – 2010-2011 (Maria Burchard)
 2. Panele dyskusyjne dot. realizacji :Strategii SBP…”:

2.1 Ustawa o bibliotekach. Projekt SBP (prezentacja: Andrzej Tyws; moderator Jolanta Stępniak)

20.00 – 20.30 Dyskusja  

20.30 -  kolacja
 
3 września

9.00 –  11.30  c.d. Sesji III. Panele dyskusyjne :
2.2. Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych (prezentacje: prof. Ewa Głowacka, Lidia Derfert-Wolf/Elżbieta Górska; moderator Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska)
2.3. Priorytety kształcenia i pragmatyka zawodu bibliotekarza (prezentacje: prof. Maria Próchnicka, Danuta Konieczna; moderator Ewa Kobierska-Maciuszko)
2.4.  Kształtowanie atrakcyjnego wizerunku SBP (prezentacje: Agata Szczotka-Sarna, Joanna Chapska; moderator Piotr Marcinkowski)

11.30 – 12.00  - przerwa kawowa

12. 00 –  13.00 Dyskusja, podsumowanie Forum, przyjęcie uchwał i wniosków

13.00 - obiad

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP