Warsztaty nt. wzmocnienia potencjału SBP , 7-8 października 2009 w Warszawie

Program spotkania:


7 października (środa)
16.00 – 17.30 I sesja
Powitanie uczestników, wstępna informacja o projekcie Strategii SBP na lata 2010–2021 – Elżbieta Stefańczyk
Prezentacja wyników pracy – wizja i misja (koordynator Maria Burchard)
Prezentacja wyników pracy – I cel strategiczny Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotek w Polsce – Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
Prezentacja wyników pracy – II cel strategiczny SBP strategicznym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy – Sylwia Błaszczyk
Prezentacja wyników pracy – III cel strategiczny Zwiększenie znaczenia SBP w działaniu na rzecz integracji środowiska – Elżbieta Stefańczyk
Prezentacja wyników pracy – IV cel strategiczny Zapewnienie swobodnego dostępu do różnych form doskonalenia zawodowego – Halina Ganińska
Prezentacja wyników pracy – V cel strategiczny Bibliotekarz zawodem o wysokim prestiżu społecznym – Maria Burchard, Joanna Chapska
17.30 – 17.45 przerwa
17.45 – 19.15 II sesja
Krótka prezentacja celu spotkania i zadań, które powinny być zrealizowane – Anna Hejda
Zajęcia będą realizowane metodą warsztatową tak jak podczas poprzedniego spotkania.
Uczestnicy zostaną podzieleni na pięć grup, każda odpowiadająca jednemu celowi strategicznemu. Każda z grup będzie miała lidera i będzie pracowała nad:
    * definicją zadań, które będą realizowane w ramach zdefiniowanych już projektów,
    * definicją nowych projektów,
    * definicją zadań/działań, które będą realizowane w roku 2010,
    * określaniem składu zespołów realizacyjnych, szczegółowych harmonogramów, budżetów.
Praca w 5 grupach.
19.30 – kolacja
20.30 – przejazd do hotelu


8 października (wtorek)
9.00 – 10.00 III sesja
Praca w 5 grupach – cd.
10.00 – 10.15 przerwa
10.45 – 12.15 IV sesja
Prezentacja na forum całej grupy rezultatów pracy zespołów, które zajmowały się celami strategicznymi I, II, III. Każdy z zespołów będzie miał 10 minut na prezentację + 20 minut na dyskusję, w trakcie której będą zgłaszane nowe pomysły, korekty. Dyskusja będzie się odbywała na forum całej grupy.
12.15 – 12.30 przerwa
12.30 – 14.00 V sesja
Prezentacja na forum całej grupy rezultatów pracy zespołów, które zajmowały się celami strategicznymi IV, V. Każdy z zespołów będzie miał 10 minut na prezentację + 20 minut na dyskusję, w trakcie której będą zgłaszane nowe pomysły, korekty. Dyskusja będzie się odbywała na forum całej grupy.
Podsumowanie pracy zespołów, wybór zespołów realizacyjnych do każdego z celów.
14.00 – 14.15 przerw
14.15 – 15.00
Ustalenie harmonogramu i zasad dalszej pracy
15.00 lunch i zakończenie warsztatów

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP