Warsztaty nt. wzmocnienia potencjału SBP , 7-8 października 2009 w Warszawie

Program spotkania:


7 października (środa)
16.00 – 17.30 I sesja
Powitanie uczestników, wstępna informacja o projekcie Strategii SBP na lata 2010–2021 – Elżbieta Stefańczyk
Prezentacja wyników pracy – wizja i misja (koordynator Maria Burchard)
Prezentacja wyników pracy – I cel strategiczny Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotek w Polsce – Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
Prezentacja wyników pracy – II cel strategiczny SBP strategicznym partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy – Sylwia Błaszczyk
Prezentacja wyników pracy – III cel strategiczny Zwiększenie znaczenia SBP w działaniu na rzecz integracji środowiska – Elżbieta Stefańczyk
Prezentacja wyników pracy – IV cel strategiczny Zapewnienie swobodnego dostępu do różnych form doskonalenia zawodowego – Halina Ganińska
Prezentacja wyników pracy – V cel strategiczny Bibliotekarz zawodem o wysokim prestiżu społecznym – Maria Burchard, Joanna Chapska
17.30 – 17.45 przerwa
17.45 – 19.15 II sesja
Krótka prezentacja celu spotkania i zadań, które powinny być zrealizowane – Anna Hejda
Zajęcia będą realizowane metodą warsztatową tak jak podczas poprzedniego spotkania.
Uczestnicy zostaną podzieleni na pięć grup, każda odpowiadająca jednemu celowi strategicznemu. Każda z grup będzie miała lidera i będzie pracowała nad:
    * definicją zadań, które będą realizowane w ramach zdefiniowanych już projektów,
    * definicją nowych projektów,
    * definicją zadań/działań, które będą realizowane w roku 2010,
    * określaniem składu zespołów realizacyjnych, szczegółowych harmonogramów, budżetów.
Praca w 5 grupach.
19.30 – kolacja
20.30 – przejazd do hotelu


8 października (wtorek)
9.00 – 10.00 III sesja
Praca w 5 grupach – cd.
10.00 – 10.15 przerwa
10.45 – 12.15 IV sesja
Prezentacja na forum całej grupy rezultatów pracy zespołów, które zajmowały się celami strategicznymi I, II, III. Każdy z zespołów będzie miał 10 minut na prezentację + 20 minut na dyskusję, w trakcie której będą zgłaszane nowe pomysły, korekty. Dyskusja będzie się odbywała na forum całej grupy.
12.15 – 12.30 przerwa
12.30 – 14.00 V sesja
Prezentacja na forum całej grupy rezultatów pracy zespołów, które zajmowały się celami strategicznymi IV, V. Każdy z zespołów będzie miał 10 minut na prezentację + 20 minut na dyskusję, w trakcie której będą zgłaszane nowe pomysły, korekty. Dyskusja będzie się odbywała na forum całej grupy.
Podsumowanie pracy zespołów, wybór zespołów realizacyjnych do każdego z celów.
14.00 – 14.15 przerw
14.15 – 15.00
Ustalenie harmonogramu i zasad dalszej pracy
15.00 lunch i zakończenie warsztatów

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP