Konferencja towarzysząca KZD SBP - "Nowoczesna biblioteka" , 29-30 maja 2009 w Konstancinie

Prezentacje prelegentów:

 

 • Funkcje nowoczesnej biblioteki w społeczeństwie wiedzy - Dariusz Grygrowski, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego [prezentacja]
 • Nowe trendy w architekturze i organizacji przestrzeni w bibliotekach polskich - Danuta Konieczna, Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie [prezentacja]
 • Społeczny zasięg bibliotek w Polsce. Potrzeby i oczekiwania użytkowników - Katarzyna Wolff, Instytut Książki i Czytelnictwa, Biblioteka Narodowa [prezentacja]
 • Prawne uwarunkowania funkcjonowania bibliotek publicznych w Polsce - Andrzej Tyws, Dolnośląska Biblioteka Publiczna [prezentacja]
 • Prawo – wyrazem polityki bibliotecznej państwa - Jolanta Stępniak, Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej [prezentacja]
 • Praktyczne zagadnienia prawa w działalności bibliotek - Joanna Hetman-Krajewska, Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM [prezentacja]
 • Kształcenie w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w Polsce – nowe kierunki - Dariusz Kuźmina, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego[prezentacja]
 • Wiedza i umiejętności zawodowe bibliotekarzy i pracowników informacji – badanie oczekiwań pracodawców - Maria Próchnicka, Małgorzata Jaskowska, Agnieszka Korycińska-Huras, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego [prezentacja]
 • Pragmatyka zawodowa – czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy? - Jerzy Krawczyk, Biblioteka Główna AGH [prezentacja]
 • Finanse w bibliotekach. Źródła finansowania działalności bibliotecznej oraz zarządzanie finansami - Bogumiła Urban, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie [prezentacja]
 • Finansowanie samorządowych bibliotek publicznych - Małgorzata Jezierska, Instytut Książki i Czytelnictwa, Biblioteka Narodowa [prezentacja]
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP