Konferencja pt. "Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych", 23-24 września 2008 w Opolu

Program konferencji


23 września
9.00-10.00     Rejestracja uczestników
10.00-10.10     Powitanie
Sesja I
10.10-10.40     Informacja jako podstawowy zasób kulturowy XXI wieku – dr hab. Bogusław Nierenberg, Uniwersytet Jagielloński - prezentacja ppt
10.40-11.00     Zasięg książki w Polsce – dr Katarzyna Wolff, Biblioteka Narodowa - prezentacja ppt
11.00-11.20     Kształtowanie księgozbiorów w bibliotekach publicznych – Barbara Budyńska, Biblioteka Narodowa - prezentacja ppt
11.20-11.40     Propozycje budowania kanonu księgozbiorów w warunkach konkurencji przekazów sieciowych i elektronicznych – Jerzy Maj, Biblioteka Narodowa - prezentacja ppt
11.40-11.55     Wystąpienie Sponsora Głównego (Wako – Forster Sp. z o.o.)
11.55-12.15     Przerwa kawowa
Sesja II
12.15-12.35     Kształtowanie księgozbiorów w bibliotekach województwa opolskiego – Dorota Kania, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
12.35-12.55     Polityka gromadzenia zbiorów Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, jako odpowiedź na oczekiwania społeczeństwa na pograniczach - Bożena Winiarska, Książnica Pomorska - prezentacja ppt
12.55-13.15     Kształtowanie zasobów bibliotecznych w środowisku wielokulturowym (na przykładzie bibliotek publicznych województwa podlaskiego) - Ewa Kołomecka, Książnica Podlaska - prezentacja ppt http://www.ebib.info/images/ppticon.gif
13.15-13.25     Realizacja e-usług za pomocą systemów SOWA - Leszek Masadyński, Sokrates Software
13.25-14.15     Obiad
Sesja III
14.15-14.45     Rynek wydawniczy w Polsce – dr Marek Tobera, Uniwersytet Warszawski
14.45-15.05     Rynek wydawniczy wobec potrzeb bibliotek – Emilia Szydłowska, Biblioteka Narodowa
15.05-15.20     Wystąpienie Piotra Marciszuka - prezesa Polskiej Izby Książki
15.20-16.20     Aktualne problemy prawne w działalności bibliotek: prawo autorskie oraz windykacja niezwróconych książek i kar za ich przetrzymywanie – mec. Joanna Hetman-Krajewska, Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM - 1 prezentacja 2 prezentacja
16.20-17.30     Forum wydawców - panel dyskusyjny– prowadzenie Piotr Dobrołęcki

Czytelnia internetowa ibuk.pl - nowoczesne rozwiązanie dla współczesnego czytelnika - Aleksandra Wołoszczuk, Wydawnictwo Naukowe PWN
19.00     Biesiada Śląska w Rogowie Opolskim      


24 września
Sesja I
9.00-9.20     Księgozbiory dla dzieci i młodzieży a ich użytkownicy – Olga Dawidowicz-Chymkowska, Anna Krajewska, Biblioteka Narodowa - referat w PDF http://www.ebib.info/images/pdf.gif
9.20-9.40     Nowe spojrzenie na statystykę biblioteczną – Małgorzata Jezierska, Biblioteka Narodowa - prezetacja ppt
9.40-10.20     Regionalne i lokalne funkcje zbiorów bibliotek:
9.40-10.00     Regionalne i lokalne funkcje zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie – dr Zdzisław Bieleń, Jerzy Gajewski, WBP Lublin
10.00-10.20     Ponadregionalne, regionalne i lokalne funkcje zbiorów Biblioteki Śląskiej – Magdalena Skóra, Biblioteka Śląska
10.20-10.50     Przerwa kawowa
Sesja II
10.50-12.10     Komunikaty z bibliotek powiatowych dotyczące kształtowania zbiorów:
10.50-11.10     Funkcjonalność kolekcji bibliotecznych na przykładzie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Oleśnicy – Anna Zasada, PiMBP w Oleśnicy - prezentacja ppt http://www.ebib.info/images/ppticon.gif
11.10-11.30     Dostosowywanie usług bibliotecznych do oczekiwań użytkowników na przykładzie MiPBP w Kolbuszowej - Andrzej Jagodziński, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej
11.30-11.50     Zbiory i informacja regionalna w powiatowej bibliotece publicznej im. W. Broniewskiego w Sieradzu – Janina Andryszczak, Powiatowa Biblioteka Publiczna im. W. Broniewskiego w Sieradzu
11.50-12.10     Oferta informacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu - Helena Bulanda, Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu - prezentacja ppt
12.10-12.40     Dyskusja i podsumowanie
13.00     Obiad

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP