Międzynarodowa konferencja "Biblioteki publiczne- współpraca w euroregionach w zakresie upowszechniania i promocji czytelnictwa", 19-20 czerwca 2007 r. w Krasiczynie

Program merytoryczny konferencji


Idea euroregionów – znaczenie dla kultury – prof. Oskar Czarnik, Kierownik Instytutu Książki i Czytelnictwa, Biblioteka Narodowa


Transregionalizm: wybrane aspekty teoretyczne – dr Franciszek Danielewski, Dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu


Beskidy bez granic – Bogdan Kocurek, Dyrektor Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej


Współpraca Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej z bibliotekami publicznymi Euroregionu Karpackiego – Teresa Leśniak, Dyrektor Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej


Przygraniczna współpraca bibliotek w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” – Maria Wasik, Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie we współpracy z partnerami zagranicznymi – Renata Pietrulewicz, Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie


Promocja kultury czytelniczej w Euroregionie Bug na przykładzie projektu PHARE – Anna Pietuch, Chełmska Biblioteka Publiczna


Zamość i Zamojszczyzna – bibliotekarskie tradycje pogranicza – Krystyna Gruszka, Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamościu


Współpraca bibliotek węgierskich z bibliotekami europejskimi – Nagy László, Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. Zsigmunda Móricza w Nyiregháza, Węgry


Ponadto prezentacja firm i wydawców z sektora książki

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP