Jubileusz 95-lecia SBP

  • Powitanie gości - Ewa Kobierska-Maciuszko, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego; godzina 10.30.
  • 95 lat SBP - Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
  • 85 lat „Przeglądu Bibliotecznego” - prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata, redaktor naczelny.
  • 50 lat „Zagadnień Informacji Naukowej” - prof. dr hab. Bożena Bojar, redaktor naczelny.
  • Wystąpienia zaproszonych gości.
  • Wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych, stowarzyszeniowych
  • Wręczenie nagród w konkursach SBP: Nagroda Naukowa im. Adama Łysakowskiego, Bibliotekarz Roku 2011, Tydzień Bibliotek 2012
  • Koncert Zespołu Muzyki Dawnej La Tempesta pod kier. Jakuba Burzyńskiego; soliści: Julita Mirosławska - sopran, Jakub Burzyński - kontratenor
  • Spotkanie towarzyskie - godzina 13.15.

Uroczystości Jubileuszowe objął patronatem Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP