Seminarium "Zachowajmy przeszłość dla przyszłości – nowoczesne technologie konserwacji zbiorów bibliotecznych", 29-30 marca 2007 w Warszawie

Program seminarium:


29 marca (czwartek)
9.00 – 10.00 – Rejestracja uczestników
10.00 – Otwarcie seminarium i powitanie
10.15 – Ewa Potrzebnicka, zastępca dyrektora ds. Ochrony i Udostępniania Zbiorów Biblioteki Narodowej, Konserwacja zbiorów bibliotecznych w Polsce - stan obecny i perspektywy
10.30 – Maria Woźniak, kierownik Zakładu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych BN, Tradycyjna konserwacja na tle masowych technologii ratowania zbiorów XIX – XX -wiecznych
10.45 - Donata Rams, kierownik Laboratorium Konserwatorskiego Zbiorów Bibliotecznych BN, Bogdan Filip Zerek, kierownik Sekcji Mikrobiologicznej BN, Działania Laboratorium Konserwatorskiego na rzecz konserwacji i ochrony zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie
11.05 – Agata Lipińska, kierownik Zakładu Konserwacji Masowej Zbiorów Bibliotecznych BN, Rozwój myśli konserwatorskiej w realiach polskich bibliotek
11.20 – dyskusja
11.30 - przerwa na kawę
12.00 – Władysław Sobucki, kierownik Zespołu ds. Koordynacji WPR „Kwaśny Papier”, Biblioteka Narodowa, Wieloletni Program Rządowy „Kwaśny Papier”
12.15 - Tomasz Łojewski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Technologia odkwaszania arkuszy i książek w Polsce
12.30 - dyskusja
12.45 – Chen Hongyan, zastępca dyrektora ds Rzadkich Książek i Zbiorów Specjalnych, Biblioteka Narodowa w Chinach, Konserwacja rzadkich książek w Chinach historyczną szansą
13.05 – Martina Ohlidalova i Petra Vavrova, Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej w Pradze, System próżniowy przechowywania współczesnych materiałów bibliotecznych i archiwalnych
13.25 – dyskusja
14.00 – lunch
15.30 - otwarcie wystaw:
Historia książki Chińskiej – słowo wstępne wygłosi Chen Li, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej w Chinach (Chiny),
Sztuka konserwacji opraw książkowych (Biblioteka Narodowa)
17.30 – kolacja


30 marca (piątek)
9.00 – Julia Bispinck, Biblioteka Państwowa w Berlinie – Fundacja Dziedzictwa Pruskiego, Warsztat konserwatorski w Staatsbibliothek zu Berlin – przegląd najważniejszych projektów (na zaproszenie Goethe Institut - Warschau)
9.20 – Olga Perminova i Elena Gorodnicheva, Rosyjska Państwowa Biblioteka w Moskwie, Wpływ maszyn kopiujących na stan oryginałów
9.40 – Ilze Bula i Iveta Daugule, Biblioteka Narodowa Łotwy w Rydze, Proces ochrony zbiorów w BN Łotwy
10.00 – dyskusja
10.15 - kawa
10.45 –Martina Cedzová, Słowacka Biblioteka Narodowa w Martinie, Perspektywy masowego odkwaszania w Słowackiej Bibliotece Narodowej.
11.05 – Nadezhda Lobanova, Rosyjska Biblioteka Narodowa w Petersburgu, Masowe odkwaszanie książek przy pomocy maszyny CSC Book Saver.
11.25 – Tamara Vylegzhanina, dyrektor Narodowej Parlamentarnej Biblioteki Ukrainy, Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych w bibliotekach Ukrainy.
11.40 - Zoya Kovalenko, Biblioteka Narodowa Białorusi w Mińsku, multimedialna prezentacja nowej siedziby Biblioteki Narodowej Białorusi
11.55 - Ewa Stachowska-Musiał, kierownik Oddziału Zabezpieczania i Konserwacji zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodnicząca Komisji Konserwatorskiej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Współpraca międzynarodowa a upowszechnianie nowoczesnych metod konserwacji zbiorów.
Dyskusja. Podsumowanie
12.30 – lunch
13.30 - 15.30 – Zwiedzanie w 3 grupach następujących zakładów:
• Zakładu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych;
• Zakładu Konserwacji Masowej ZB;
• Laboratorium Konserwatorskiego ZB.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP