IV Ogólnopolska Konferencja Fonotek, Łódź, 25-26 października 2012

IV Ogólnopolska Konferencja Fonotek Gromadzenie... i co dalej?
Łódź, 25-25.10.2012, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Gdańska 100/102.

25 października 2012 - czwartek

Rejestracja uczestników od godz. 10.00

Sesja I godz. 10.45 - 13.00, prowadzenie: Barbara Czajka, Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

 • 10.45 Otwarcie obrad, powitanie uczestników, wystąpienia gości. dr Katarzyna Janczewska-Sołomko – Sekcja Fonotek SBP Minęło 10 lat...
 • 11.30 - 12.10 Karolina Skalska – Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych Rola fonoteki we współczesnym świecie (referat).
 • 12.10 - 12.30 Jarosław Czuba – Narodowy Instytut Audiowizualny Misja i działalność Narodowego Instytutu Audiowizualnego (komunikat)
 • 12 .30 - 13.00 Dyskusja
 • 13.00 - 14.30 przerwa obiadowa

Sesja II 14.30 - 17.10, prowadzenie: dr Mieczysław Kominek, POLMIC, Polskie Nagrania

 • 14.30 - 15.10 Katarzyna Roskowska-Kraska - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi Historia, zbiory, funkcje Działu Zbiorów Muzycznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi (referat).
 • 15.10 - 15.50 Liliana Bether - Katedra Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Etnomuzykologiczne nagrania dźwiękowe na świecie. Historia i przegląd wybranych kolekcji (referat).
 • 15.50 - 16.10 przerwa na kawę
 • 16.10 - 16.50 dr Maria Wojciechowicz - Polskie Nagrania, Fonoteka Sztuka wyboru - historyczne zbiory fonograficzne i ich wędrówki w przyszłość (referat).
 • 16.50 - 17.10 Maria Wróblewska - Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych Opracowanie nagrań na historycznych nośnikach dźwięku (komunikat).
 • Dyskusja
 • 18.00 Koncert w siedzibie WiMBP w Łodzi
 • 20.00 Uroczysta kolacja w restauracji

26 października 2012 - piątek

Sesja I 9.00 - 10.40, prowadzenie: dr Katarzyna Janczewska-Sołomko, Sekcja Fonotek SBP, Biblioteka Narodowa

 • 9.00 - 9.20 Barbara Bednarska - Fonoteka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Warszawa, Zagadnienia związane z procesem rekonstrukcji nagrań archiwalnych w Fonotece UMFC (komunikat).
 • 9.20 - 10.00 Jacek Jackowski - Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki PAN, Współczesne metody prezentacji i udostępniania Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN (referat).
 • 10.00 - 10.40 Marta Walkusz - Biblioteka Główna Akademii Muzycznej w Gdańsku Sposoby promocji zbiorów bibliotecznych oraz rozwiązywanie problemów związanych z komunikacją między biblioteką a czytelnikami (referat).
 • 10.40 - 11.30 przerwa na kawę połączona ze zwiedzaniem Biblioteki
 • 11.30 - 11.50 dr Mariusz Wrona - Narodowy Instytut Fryderyka Chopina O nieznajomości przepisów, ignorancji i skutkach jakie niosą ze sobą nieodpowiedzialne decyzje w odniesieniu do fonogramów (komunikat).
 • 11.50 - 12.30 prof. dr hab. Elżbieta Banecka - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Sztuki Mediów i Scenografii Człowiek, muzyka i moja przygoda z opracowaniami graficznymi wydawnictw dźwiękowych (referat).
 • 12.30 - 13.00 Hanna Trzeszczkowska - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, Biblioteka Rola IASA w pracy współczesnych fonotek (komunikat).
 • Dyskusja
 • Podsumowanie i zakończenie obrad - ok. godz. 14.00
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP