„Bibliografia regionalna w komunikacji publicznej. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP”, 18-19 października, Lublin

I dzień obrad – 18 października 2012 r.

 • 10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników
 • 10.30 – 11.00 Powitanie uczestników
 • 11.00 – 11.45 Bibliografie specjalne – refleksje na początek wieku – dr hab. Jadwiga Sadowska (kierownik Zakładu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku)
 • 11.45 – 12.30 Retrospektywna Bibliografia Lubelszczyzny 1801-1944 – Tomasz Dąbrowski (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie).
 • 12.30-13.00 Przerwa kawowa
 • 13.00-13.20 Bibliografie regionalne w Internecie – przegląd stron www bibliotek publicznych w Polsce – Hanna Jamry (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu).
 • 13.20 – 13.40 MAK+ – moduł dla bibliografii regionalnej – Krystyna Szubka (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie; Instytut Książki).
 • 13.40 – 14.00 Dyskusja.
 • 14.00 – 15.30 Obiad
 • 15.30 – Zwiedzanie Starego Miasta
 • 17.00 Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Nestorowiczem
 • 19.00 Uroczysta kolacja

II dzień obrad – 19 października 2012 r.

 • 9.00 – 10.30 Zwiedzanie WBP w Lublinie oraz wystawy „Dziedzictwo bibliograficzne Ziemi Lubelskiej”
 • 10.30 – 10.50 Dział Wiedzy o Regionie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej i jego działalność dokumentacyjno-bibliograficzna – Marzena Kretowicz (Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej)
 • 10.50 – 11.10 Bibliografia Zamojszczyzny – tworzenie – udostępnianie – odbiorcy – Anna Rychter (Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu)
 • 11.10 – 11.40 Przerwa kawowa
 • 11.40 – 12.00 Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu – co może wnieść do Bibliografii Lubelszczyzny? – Alina Kierepka (BP w Zamościu)
 • 12.00 – 12.20 Bibliografia regionalna powiatu łęczyńskiego – dr Monika Bogusz (Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej)
 • 12.20 – 13.00 Sprawy bieżące Zespołu, dyskusja, podsumowanie, zakończenie obrad
 • 13.00 Obiad

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP