Konferencja „Biblioteki w świecie komunikacji sieciowej”, 6-7 czerwca 2013 w Warszawie

 Konferencja 6-7 czerwca 2013 r., Golden Tulip,  Plac Zawiszy, Warszawa

6 czerwca 2013   
10.30-11.00 Rejestracja
  Serwis - Kawa, herbata - całodniowy
I sesja: Biblioteki w społeczeństwie wiedzy, niech żyją sprawności informacyjne
11.00-11.15 Otwarcie konferencji, powitanie
11.15-11.45 dr Zdzisław Dobrowolski (IINiSB UW) „Biblioteka w cyfrowym świecie”
11.45-12.15 dr hab. Dariusz Pawelec „O łączeniu dużych bibliotek: doświadczenie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach"
12.15-12.45 dr Justyna Jasiewicz (IINiSB UW) „Jak mam to znaleźć? Kompetencje informacyjne młodzieży”
12.45 Wystąpienie sponsora Aleph
13.00-13.30 Dyskusja
13.30-14.00 Lunch
   
II sesja: Światowy obieg metadanych
14.00-14.30 prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek (IINiSB UW)  „Jak nie wylać dziecka z kąpielą. Obecna sytuacja i przyszłość języków informacyjno-wyszukiwawczych” 
14.30-15.00 dr hab. Marek Nahotko (IINiB UJ) „Współdziałanie metadanych” 
15.00-15.30 Leszek Śnieżko (Centrum NUKAT, BUW).  BIBFRAME – sieciowy następca formatu MARC 
15.30 Wystąpienie sponsora IBUK Libra
15.40-16.00 Dyskusja
16.00-16.20 Przerwa
III sesja: Małe biblioteki kontra giganci sieciowi i znikąd ratunku? Jak przetrwać poza konsorcjum
16.20-16.50 Mariusz Gabrysiak (Dolnośląska Biblioteka Publiczna) „Projekty informatyczne w dolnośląskiej sieci bibliotecznej”
16.50-17.20 Danuta Brzezińska (Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich) „Z biblioteki szkolnej w wielki świat”
17.20-17.50 Agnieszka Koszowska (FRSI) „Siła technologii, siła współpracy. Jak Program Rozwoju Bibliotek wspiera polskie biblioteki publiczne”
19.00 kolacja ogrody BUW (autobus 127)
7 czerwca 2013   
IV sesja: Problemy prawne czy nowe prawo dla obiegu informacji i idei?
9.00-9.30 Barbara Szczepańska (Kancelaria Prawna Lovells) „Biblioteki – dostęp - prawo. Czy i jaki interes publiczny realizujemy?”
9.30-10.00 dr Krzysztof Siewicz (Wydział Prawa i Administracji UKSW) "Problemy prawne bibliotek w rzeczywistości cyfrowej i propozycje ich rozwiązania".
10.00- Wystąpienie sponsora
10.10-10.30 Kawa, herbata
V Sesja: Integracja zasobów informacyjnych
10.30-11.00 dr Henryk Hollender (Uczelnia Łazarskiego) „Think big! Integracja publicznych zasobów informacji o dokumentach”
11.00-11.30 prof. dr hab. Wiesław Babik (IINiB UJ)  „Ekologia Informacji w Internecie i bibliotece” 
11.30-12.30 Dyskusja, podsumowanie konferencji
12.30 Obiad
   

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP