Przyszłość bibliotek w Polsce

12.10.2007 (piątek)
9:00 - 10:00     Rejestracja uczestników
      SESJA PLENARNA
10:00-11:20     1. Biblioteki jako skarbnice wiedzy i dziedzictwa kulturowego (prof. Hanna Tadeusiewicz)
2. Biblioteki we współczesnych społeczeństwach krajów rozwiniętych (prof. Elżbieta Barbara Zybert)
3. Kto przejmie biblioteki w Nowej Europie? (dr Henryk Hollender)ppticon.gif
11:20 - 11:30     Wystąpienie przedstawiciela Konsorcjum WAKO-FORSTER-VARIA
11:30 - 11:35     Wystąpienie przedstawiciela firmy Filmowe Wydawnictwo Wojciech Marzec
11:35 – 12:00     przerwa na kawę
12:00 – 12:45     4. Rola ruchu zawodowego bibliotekarzy w Polsce (dr Stanisław Czajka)
5. Biblioteki w społeczeństwie polskim. Rola Krajowej Rady
Bibliotecznej. (prof. Jan Malicki, Jan Wołosz)
12:45 - 12:50     Wystąpienie przedstawiciela firmy Sokrates Software
12:50 - 12:55     Wystąpienie przedstawiciela firmy 3M Poland
12:55 - 13:00     Wystąpienie przedstawiciela firmy ProgMan Software
13:00 – 14:15     obiad
14:15 – 16:30    

I PANEL - NAUKA O KSIĄŻCE, BIBLIOTECE I INFORMACJI

Moderatorzy: dr hab. Barbara Sosińska-Kalata, prof. Elżbieta Gondek
Stan i kierunki badań – powiązania z potrzebami praktyki – miejsce w programach studiów INB: współczesne bibliotekoznawstwo, księgoznawstwo, współczesne badania rynku wydawniczego i księgarskiego, nauka o informacji i informacji naukowej
Paneliści: dr hab. Ewa Głowackappticon.gif, prof. Krzysztof Migoń, dr hab. Maria
Próchnicka, dr Marek Tobera
16:30 - 16:35     Wystąpienie przedstawiciela firmy MOL - oprogramowanie dla bibliotek
16:35 - 16:40     Wystąpienie przedstawiciela firmy DDP
16:40 – 17:00     przerwa na kawę
17:00 – 18:30    

II PANEL - ZAWÓD BIBLIOTEKARZA

Moderator: dr Artur Jazdon
Oczekiwania i nadzieje na umocnienie pozycji zawodowej bibliotekarza
Paneliści: Janina Jagielska, Piotr Marcinkowskippticon.gif, Monika Simonjetz
19:00     kolacja
13.10.2007 (sobota)
9:00 – 10:20    

III PANEL – PRZYSZŁOŚĆ CZASOPISM BIBLIOTEKARSKICH FACHOWYCH I NAUKOWYCH W DOBIE ERY CYFROWEJ

Moderator: Jan Wołosz
Paneliści: prof. Jacek Wojciechowski, Bożena Bednarek-Michalskappticon.gif
10:20 - 10:40     przerwa na kawę
10:40 – 12:40    

IV PANEL - PRZYSZŁOŚĆ BIBLIOTEK: AKADEMICKICH I NAUKOWYCH, PUBLICZNYCH, SZKOLNYCH I PEDAGOGICZNYCH

Moderator: dr Henryk Hollender

Paneliści: Ewa Dobrzyńska-Lankoszppticon.gif, dr Dobrosława Platt, Maria Wasik, Andrzej Ociepappticon.gif, prof. Marcin Drzewiecki, dr Hanna Batorowska, Joanna Cicha (MKiDN), Adam śardecki (MNiSzW), Urszula Przybylska-Zioło (MEN)
12:40 – 13:00     Pzedstawienie wniosków skierowanych do Komisji Wnioskowej
13:00 – 13:30     Dyskusja i zamknięcie obrad
13:30    

obiad

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP