IV Forum informatyki w instytucjach kultury (muzea, biblioteki, teatry, galerie, domy kultury) „Nowe media Internetu dla promocji instytucji kultury”, 2-3 października 2013 r., Warszawa

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP