NieKongres Animatorów Kultury, 26-28 marca 2014 r., Warszawa

 • Marek Sztark – dyrektor programowy (FK)
 • Aleksandra Stańczuk-Sosnowska - koordynatorka (NCK)
 • Agnieszka Czerniak (MKiDN)
 • dr Zina Jarmoszuk - przewodnicząca zespołu (MKiDN)
 • Krzysztof Dudek (NCK)
 • Marcin Jasiński (FK)
 • Jan Kowalski (NCK)
 • Joanna Orlik (FK)
 • Irena Madej (NCK)
 • Anna Michalak-Pawłowska (FK)
 • Kazimiery Monkiewicz (NCK)
 • Anna Duńczyk-Szulc (MKiDN)
 • Anna Wieczorek (NCK)
 • Anna Wotlińska (MKiDN)
 • Ewa Zbroja (NCK)
 • Przemysław Zieliński (MKiDN)
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP