IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, 19-21 czerwca 2013 r., Wrocław

  • Prof. Maria Pidłypczak-Majerowicz – Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
  • Prof. Eugeniusz Rusiński – Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką Politechniki Wrocławskiej
  • Dr hab. Bożena Koredczuk – Instytut Informacji Naukowej I Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wroclawskiego
  • Dr Aleksander Radwański – Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu
  • Mgr inż. Mirosław Ziółek – Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej
  • Mgr st. kust. dypl. Danuta Dudziak – Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP