Bibliotekarz Roku 2013

10 kwietnia 2014 r. rozpoczynamy II etap Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku 2013. Wszystkie okręgi SBP (z wyjątkiem lubuskiego, który w tegorocznej edycji konkursu nie bierze udziału) dokonały wyboru wojewódzkich Bibliotekarzy Roku 2013 i zgłosiły 15 finalistów do kolejnego etapu. To taka sama, jak w ubiegłym roku, grupa potencjalnych kandydatów do tytułu. Przeważają wśród nich przedstawiciele bibliotek publicznych (12 osób). Pozostali finaliści (3 osoby) reprezentują biblioteki naukowe.

Finaliści mają różny staż pracy, bagaż doświadczeń i osiągnięcia, ale łączy je dążenie, aby biblioteka , w której pracują była nowoczesna, dobrze postrzegana przez czytelników i chętnie odwiedzana. Wybór nie będzie łatwy. Na decyzje mamy czas do 14 maja 2014 r., kiedy zakończy się głosowanie internetowe. Zasady głosowania nie uległy zmianie – można oddać głos tylko raz na każdego z finalistów, po uprzednim zalogowaniu się na portalu.

Kandydatom do tytułu życzę uzyskania jak największej liczby głosów, a wyborcom obiektywnych decyzji, pozwalających wyłonić najbardziej zasługującego na tytuł zwycięzcę.

Ewa Stachowska-Musiał
Sekretarz Konkursu SBP Bibliotekarz Roku


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP