Bibliotekarz Roku 2014

13 kwietnia 2015 r., rozpoczynamy II etap Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku 2014. Tym razem, po raz pierwszy od początku istnienia Konkursu, wszystkie okręgi SBP dokonały wyboru wojewódzkich Bibliotekarzy Roku 2014 i do ostatniego etapu zgłosiły komplet 16 finalistów. Przeważają wśród nich przedstawiciele bibliotek publicznych (14 osób). Pozostali finaliści reprezentują biblioteki: naukową (1 osoba) i pedagogiczną (1 osoba). Po raz pierwszy w finale znalazło się także 3 kolegów.

Finaliści mają różny bagaż doświadczeń, osiągnięcia i staż pracy ( od 5 do 40 lat), ale łączy ich dążenie, aby biblioteka , w której pracują była nowoczesna, dobrze postrzegana przez czytelników i chętnie odwiedzana. Wybór, jak zawsze do tej pory, nie będzie łatwy. Na decyzje mamy czas do 14 maja 2014 r., kiedy zakończy się głosowanie internetowe. Zasady głosowania nie uległy zmianie – można oddać głos tylko raz na każdego z finalistów, po uprzednim zalogowaniu się na portalu.

Kandydatom do tytułu życzę uzyskania jak największej liczby głosów, a wyborcom obiektywnych decyzji, pozwalających wyłonić najbardziej zasługującego na tytuł zwycięzcę.

Ewa Stachowska-Musiał, Sekretarz Konkursu SBP Bibliotekarz Roku

Warszawa, 13.04.2014 r.

 

Głosuj!

 


W imieniu Zarządu Głównego SBP ogłaszam rozpoczęcie V edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Bibliotekarza Roku 2014. Kandydaci do tego tytułu są wśród nas! To ci kreatywni i ambitni koledzy, którzy w minionym roku potrafili zmienić wizerunek swoich bibliotek tak, aby zaspokoić rosnące oczekiwania użytkowników. Z ich inicjatywy biblioteki modernizują lokale i wyposażenie, unowocześniają metody pracy, stale poszerzają ofertę dla czytelników. Promując ich dokonania promujemy także nasz, ważny społecznie, zawód bibliotekarza.

Formuła Konkursu jest otwarta. Kandydaci mogą reprezentować różne typy bibliotek, a oceniane dokonania dotyczyć różnych obszarów aktywności zawodowej. Każdy też może zgłaszać kandydatów pod warunkiem uzyskania ich zgody na udział w Konkursie. Gorąco zachęcam: rozejrzyjcie się wokół i zgłaszajcie wyróżniających się bibliotekarzy! Pamiętajcie przy tym, ze Bibliotekarz Roku to nagroda za konkretne dokonania w 2014 r., a nie za osiągnięcia z lat minionych. Regulamin konkursu, harmonogram i formularz zgłoszenia znajdziecie na naszym portalu www.sbp.pl

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym, zarządy okręgów wybierają Bibliotekarzy Roku poszczególnych województw. Zwycięzcy przechodzą do etapu drugiego i jako finaliści biorą udział w ogólnopolskim plebiscycie internetowym, wyłaniającym Bibliotekarza Roku 2014 w skali kraju. To szansa, aby wypromować także swoją bibliotekę, miejscowość, okręg SBP.

Liczba uczestników Konkursu systematycznie rośnie. Wierzę, że w tym roku będzie podobnie, zwłaszcza, jeśli popularyzacja idei oraz celów konkursu obejmie całe nasze środowisko. Na razie wśród kandydatów zbyt rzadko pojawiają się sie przedstawiciele bibliotek naukowych, brak też osób o osiągnięciach ponadlokalnych, a liczba glosujących stanowi 30% ogółu bibliotekarzy. Mam nadzieję, że dzięki aktywnej promocji okręgi potrafią to zmienić. Konkurs Bibliotekarz Roku to ogromna szansa na budowanie dynamicznego wizerunku naszego zawodu. Skorzystajmy z niej i rozkręćmy tegoroczną edycję we własnym, dobrze pojętym interesie.

Elżbieta Stefańczyk
Przewodnicząca
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, 15.01.2015

 

Pliki do pobrania:

Kontakt:
W przypadku wątpliwości informacji udziela sekretarz konkursu,
Ewa Stachowska-Musiał, mail: e.stachowska-musial@uw.edu.pl; tel. 605 825 215

 

Harmonogram działań w 2015 roku:

Założenia ogólne

 1. Konkurs trwa od 15.01 do 15.05 każdego roku kalendarzowego. Składa się z dwóch etapów i kończy nadaniem tytułu Bibliotekarza Roku .
 2. Wyniki końcowe ogłaszane na Portalu SBP wieńczą tym samym obchody Tygodnia Bibliotek.

Ustalenia szczegółowe

 1. I etap odbywa się w okresie od 15.01 do 25.03, a w tym:
  • 15.01 ogłoszenie Konkursu na portalu SBP i zawiadomienie Zarządów Okręgów SBP;
  • od 16 – 26.01 ZO SBP zawiadamiają o Konkursie podległe struktury SBP, biblioteki, lokalne władze podając obowiązujące zasady i terminy;
  • od 27.01 do 27.02 trwa zgłaszanie kandydatów w poszczególnych okręgach;
  • do 13.03 Z0 SBP dokonują wyboru Bibliotekarza Roku danego województwa;
  • do 20.03 ZO SBP mają obowiązek przesłać do Biura ZG SBP dane, opisy dokonań i zdjęcia zwycięzców w poszczególnych okręgach oraz protokoły z wyborów. Są także odpowiedzialne za weryfikację dokonań swoich finalistów i redakcję ich opisu tak, aby nie przekraczał 75 wierszy,
  • do 25.03 ZO SBP zawiadamiają zwycięzców I etapu o terminie i miejscu wręczenia nagród, a osoby lub instytucje, które zgłosiły pozostałych kandydatów, o odrzuceniu ich wniosków.
 2. 4. II etap odbywa się w okresie od 25.03 do 15.05, a w tym:
  • od 25.03 do 10.04 trwa opracowanie biogramów finalistów nominowanych do II etapu Konkursu i umieszczenie ich na portalu SBP;
  • od 13.04 do 14.05 trwa plebiscyt internetowy,
  • 15.05 sekretarz konkursu ogłasza na portalu wynik plebiscytu i zawiadamia zwycięzcę o terminie i miejscu wręczenia nagrody głównej .

30.12.2014 r.
Ewa Stachowska-Musiał


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP