Konkurs na Plakat Tygodnia Bibliotek 2015

Po raz dwunasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2015 r., Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Tydzień Bibliotek 2015 pod hasłem: „Wybieram bibliotekę” - czytaj więcej o haśle.

Ogłaszamy konkurs na plakat Tygodnia Bibliotek 2015. Przypominamy, że konkurs jest dwuetapowy.

W pierwszym etapie uczestnicy przesyłają projekty (maksimum 5), spośród których jury wybierze maksymalnie 20 plakatów do głosowania internetowego.

Drugi etap: w głosowaniu internetowym wyłoniona zostaje zwycięska praca.

 

Głosuj

 

Nagrody:

  • honorarium autorskie, wypłacone laureatowi na podstawie zawartej z nim umowy o dzieło
  • druk plakatu i jego upowszechnienie w środowisku bibliotekarskim, szczególnie w czasopismach SBP; laureat otrzymuje 10 egzemplarzy plakatu

 

Harmonogram:

  • do 23 lutego 2015 r. - termin przesyłania plakatów
  • do 27 lutego 2015 r. - opublikowanie listy zakwalifikowanych plakatów, początek głosowania
  • do północy 15 marca 2015 r. - koniec głosowania internetowego
  • 16 marca 2015 r. - ogłoszenie zwycięzcy konkursu.

Zobacz regulamin konkursu.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP