Mistrz Promocji Czytelnictwa 2010

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza biblioteki do udziału w trzeciej edycji konkursu "Mistrz Promocji Czytelnictwa" na najbardziej aktywną bibliotekę promującą czytelnictwo w 2010 roku.

Konkurs ma za zadanie wyróżniać „najlepsze praktyki biblioteczne” służące zwiększeniu zainteresowania książką, popularyzacji wiedzy i informacji oraz ułatwiające do nich dostęp.

Dokumentację konkursową, zawierającą sprawozdanie z działań podjętych przez bibliotekę w całym 2010 roku, należy przesłać do Biura ZG SBP - Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres email: konkurs@sbp.pl w terminie do 25 marca 2011 r.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody!

regulamin konkursu

wyniki konkursu


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP