Bibliotekarz Roku 2015

Rozpoczynamy II etap Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku 2015. Wszystkie okręgi SBP (z wyjątkiem kujawsko-pomorskiego, który w tegorocznej edycji konkursu nie bierze udziału) dokonały wyboru wojewódzkich Bibliotekarzy Roku 2015 i zgłosiły finalistów do kolejnego etapu. Finaliści mają różny staż pracy, bagaż doświadczeń i osiągnięcia, ale łączy je dążenie, aby biblioteka, w której pracują była nowoczesna, dobrze postrzegana przez czytelników i chętnie odwiedzana.

W tegorocznej edycji konkursu nastąpiła istotna zmiana w wyłonieniu zwycięzcy. W II etapie obok głosowania internautów wprowadzono wybór Bibliotekarza Roku przez zarządy okręgów lub powołane przez nich kapituły, które w etapie I wybrały wojewódzkiego Bibliotekarza Roku. W etapie II głosują one z pominięciem „swojego” finalisty.

Internauci na decyzję mają czas do 15 maja 2016 r., kiedy zakończy się głosowanie. Zasady głosowania internetowego nie uległy zmianie – można oddać głos tylko raz na każdego z finalistów, po uprzednim zalogowaniu się na portalu.

Wyniki głosowań w okręgach powinny zakończyć się do 10 maja 2016 r. Będą one podstawą do sporządzenia zbiorczego rankingu okręgów, który następnie zostanie porównany z rankingiem internautów. Dla każdego finalisty zsumowane zostaną miejsca z obu rankingów i z uzyskanej sumy wyliczona będzie średnia arytmetyczna. W przypadku uzyskania tej samej średniej przez więcej niż jednego finalistę decydujące znaczenie będzie miało wyższe wskazanie w rankingu internautów.

Wyniki konkursu Bibliotekarz Roku 2015 zostaną ogłoszone na portalu sbp.pl w dn. 16 maja br.

Zachęcam wszystkich internautów, jak i struktury SBP do udziału w wyborze Bibliotekarza Roku 2015. Pamiętajmy, że jest to doskonała forma promocji naszego zawodu i umacniania jego wizerunku w odbiorze społecznym.

Elżbieta Stefańczyk, Przewodnicząca SBP

Wyniki konkursu

 Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP