Konkurs na Plakat Tygodnia Bibliotek 2016

Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat Tygodnia Bibliotek 2016. Przypominamy, że konkurs jest dwuetapowy.

W pierwszym etapie uczestnicy przesyłają projekty (maksimum 5), spośród których jury wybierze maksymalnie 20 plakatów do głosowania internetowego. Drugi etap: w głosowaniu internetowym wyłoniona zostaje zwycięska praca.

Harmonogram:

  • do 24 lutego 2016 r. - termin przesyłania plakatów
  • do 29 lutego 2016 r. - opublikowanie listy zakwalifikowanych plakatów, początek głosowania
  • do północy 15 marca 2016 r. - koniec głosowania internetowego
  • 16 marca 2016 r. - ogłoszenie zwycięzcy konkursu.

Nagrody:

  • honorarium autorskie, wypłacone laureatowi na podstawie zawartej z nim umowy o dzieło
  • druk plakatu i jego upowszechnienie w środowisku bibliotekarskim, szczególnie w czasopismach SBP; laureat otrzymuje 10 egzemplarzy plakatu

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP