Konkurs na Plakat Tygodnia Bibliotek 2016

Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat Tygodnia Bibliotek 2016. Przypominamy, że konkurs jest dwuetapowy.

W pierwszym etapie uczestnicy przesyłają projekty (maksimum 5), spośród których jury wybierze maksymalnie 20 plakatów do głosowania internetowego. Drugi etap: w głosowaniu internetowym wyłoniona zostaje zwycięska praca.

Harmonogram:

  • do 24 lutego 2016 r. - termin przesyłania plakatów
  • do 29 lutego 2016 r. - opublikowanie listy zakwalifikowanych plakatów, początek głosowania
  • do północy 15 marca 2016 r. - koniec głosowania internetowego
  • 16 marca 2016 r. - ogłoszenie zwycięzcy konkursu.

Nagrody:

  • honorarium autorskie, wypłacone laureatowi na podstawie zawartej z nim umowy o dzieło
  • druk plakatu i jego upowszechnienie w środowisku bibliotekarskim, szczególnie w czasopismach SBP; laureat otrzymuje 10 egzemplarzy plakatu

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP