Historyczne wędrówki z biblioteką 2016

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Porozumienia Wydawców Książki Historycznej po raz czwarty organizują konkurs dla bibliotek popularyzujących książkę i wiedzę historyczną pt. Historyczne wędrówki z biblioteką. Konkurs jest jedną z inicjatyw V Salonu Bibliotek, organizowanego podczas XXV Targów Książki Historycznej w Warszawie, w dniach 24 – 27 listopada 2016 r.

Do konkursu Historyczne wędrówki z biblioteką biblioteki zgłaszają jedną wybraną akcję zorganizowaną przez bibliotekę od stycznia do końca listopada 2016. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie dokumentacji z realizacji akcji w postaci elektronicznej do Biura ZG SBP w terminie do 9 grudnia 2016 r. na adres e-mail: konkurs@sbp.pl

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

      


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP