Historyczne wędrówki z biblioteką 2016

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Porozumienia Wydawców Książki Historycznej po raz czwarty organizują konkurs dla bibliotek popularyzujących książkę i wiedzę historyczną pt. Historyczne wędrówki z biblioteką. Konkurs jest jedną z inicjatyw V Salonu Bibliotek, organizowanego podczas XXV Targów Książki Historycznej w Warszawie, w dniach 24 – 27 listopada 2016 r.

Do konkursu Historyczne wędrówki z biblioteką biblioteki zgłaszają jedną wybraną akcję zorganizowaną przez bibliotekę od stycznia do końca listopada 2016. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie dokumentacji z realizacji akcji w postaci elektronicznej do Biura ZG SBP w terminie do 9 grudnia 2016 r. na adres e-mail: konkurs@sbp.pl

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

      


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP