Bibliotekarz Roku 2016

12 kwietnia 2017 r., rozpoczynamy II etap Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku 2016. Tym razem, podobnie jak w ubiegłym roku, mamy 15 finalistów. Zabrakło przedstawiciela okręgu lubuskiego. Wśród finalistów przeważają zdecydowanie przedstawiciele bibliotek publicznych (13 osób). Poza tym reprezentowane są biblioteki naukowe (1 osoba) i biblioteki szkolne (1 osoba).

Finaliści mają różne doświadczenia, osiągnięcia i staż pracy ( od 5 do 40 lat), ale łączy ich dążenie, aby biblioteka , w której pracują była nowoczesna, dobrze postrzegana przez czytelników i chętnie odwiedzana. Wybór, jak zawsze do tej pory, nie będzie łatwy. Na decyzje mamy czas do 10 maja 2017 r., kiedy zakończy się głosowanie internetowe. Zasady głosowania nie uległy zmianie – można oddać głos tylko raz na każdego z finalistów, po uprzednim zalogowaniu się na portalu.

Tak jak w ubiegłym roku, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Konkursu, obok indywidualnego głosowania internetowego odbędzie się głosowanie zarządów okręgów lub ustanowionych przez nie kapituł konkursu. Ranking ustalony w wyniku tych głosowań wskaże zwycięzcę Konkursu Bibliotekarz Roku 2016.

Kandydatom do tytułu życzę uzyskania jak największej liczby głosów, a wyborcom obiektywnych decyzji, pozwalających wyłonić osobę najbardziej zasługującą na tytuł Bibliotekarza Roku.

Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca SBP, Warszawa, 12,.04.2017 r.

 

Harmonogram:

Założenia ogólne

 1. Konkurs trwa od 15.01 do 15.05 każdego roku kalendarzowego. Składa się z dwóch etapów i kończy nadaniem tytułu Bibliotekarza Roku.
 2. Wyniki końcowe ogłaszane na portalu SBP wieńczą obchody Tygodnia Bibliotek.

Ustalenia szczegółowe

 1. Etap I odbywa się w okresie od 16.01 do 25.03, a w tym:
  • 16..01 ZG SBP ogłasza Konkurs na portalu SBP i zawiadamia zarządy okręgów SBP;
  • od 17.01 – 27.01 zarządy okręgów SBP zawiadamiają o Konkursie podległe struktury SBP, biblioteki, lokalne władze podając obowiązujące zasady i terminy;
  • od 30.01 do 28.02 trwa zgłaszanie kandydatów w poszczególnych okręgach;
  • do 17.03 zarządy okręgów SBP dokonują wyboru Bibliotekarza Roku danego województwa;
  • do 24.03 zarządy okręgów SBP przesyłają do Biura ZG SBP dane, opisy dokonań (nie więcej niż 2 str. A4 –zał. 1 Regulaminu Konkursu), zdjęcia zwycięzców w poszczególnych okręgach oraz protokóły z wyborów ( zał.3 Regulaminu Konkursu);
  • do 28.03 zarządy okręgów SBP zawiadamiają zwycięzców etapu I o terminie i miejscu wręczenia nagród, a osoby lub instytucje, które zgłosiły pozostałych kandydatów, o odrzuceniu ich wniosków.
 2. Etap II odbywa się w okresie od 27.03 do 20.05, a w tym:
  • od 27.03 do 11.04 trwa opracowanie biogramów finalistów nominowanych do etapu II Konkursu i umieszczenie ich na portalu SBP;
  • od 12.04 do 10.05 trwa plebiscyt internetowy, a do 8.05 ustalanie rankingów okręgowych, które do 10.05 należy przesłać do Biura ZG SBP ( zał.4 Regulaminu Konkursu);
  • do 12.05 Komisja Odznaczeń i Wyróżnień ogłasza na portalu SBP wyniki: rankingu internetowego, rankingów okręgowych, zbiorczego rankingu okręgów oraz ranking finałowy, który wyłania zwycięzcę Konkursu.
  • do 20.05 Biuro ZG SBP zawiadamia laureatów Konkursu o terminie i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień.

Uwaga: Informacji o Konkursie udzielają przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień, Ewa Stachowska – Musiał, e-mail: e.stachowska-musial@uw.edu.pl; tel. 605 825 215 i Biuro ZG SBP, biuro@sbp.pl; tel. 22 608 28 27.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP