Mistrz Promocji Czytelnictwa 2017

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ogłasza X edycję konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa. Celem konkursu jest popularyzacja działań bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa.

Dokumentację konkursową, zawierającą sprawozdanie z działań podjętych przez bibliotekę w całym 2017 roku, należy przesłać na adres email: konkurs@sbp.pl w terminie do 9 marca 2018 r.

Regulamin konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 2017

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Polecamy
Partnerzy