Mistrz Promocji Czytelnictwa 2017

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ogłasza X edycję konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa. Celem konkursu jest popularyzacja działań bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa.

Dokumentację konkursową, zawierającą sprawozdanie z działań podjętych przez bibliotekę w całym 2017 roku, należy przesłać na adres email: konkurs@sbp.pl w terminie do 9 marca 2018 r.

Regulamin konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 2017

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP