Bibliotekarz Roku 2017

11 kwietnia 2018 r., rozpoczynamy II etap Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku 2017. Podobnie jak w ubiegłym roku, mamy 15 finalistów. Tym razem zabrakło przedstawiciela okręgu łódzkiego. Wśród finalistów przeważają zdecydowanie przedstawiciele bibliotek publicznych (11 osób). Poza tym reprezentowane są biblioteki naukowe   (2 osoby) i biblioteki fachowe ( wojskowa i po raz pierwszy kościelna - 2 osoby).

Finaliści mają różny bagaż doświadczeń, osiągnięcia i staż pracy ( od 10 do 40 lat), ale łączy ich dążenie, aby biblioteka, w której pracują była nowoczesna, dobrze ostrzegana przez czytelników i chętnie odwiedzana. Wybór, jak zawsze do tej pory, nie będzie łatwy. Na decyzje mamy czas do 6 maja 2018 r., kiedy zakończy się głosowanie internetowe. Zasady głosowania nie uległy zmianie – można oddać głos tylko raz na jednego z finalistów, po uprzednim zalogowaniu się na portalu.

Tak jak w ubiegłym roku, zgodnie z Regulaminem Konkursu, obok indywidualnego głosowania internetowego odbędzie się głosowanie zarządów okręgów lub ustanowionych przez nich kapituł konkursu. Ranking ustalony zgodnie z regulaminem jako zbiorczy wynik obu  głosowań wskaże zwycięzcę Konkursu Bibliotekarz Roku 2017.

Kandydatom do tytułu życzę uzyskania jak największej liczby głosów, a wyborcom obiektywnych decyzji, pozwalających wyłonić osobę najbardziej zasługującą na ten zaszczytny tytuł.

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca SBP

 

Warszawa, 11.04.2018 r.

Harmonogram:

Założenia ogólne
1. Konkurs trwa od 15.01 do 15.05 każdego roku kalendarzowego. Składa się z dwóch etapów i kończy nadaniem tytułu Bibliotekarza Roku.
2. Etap I organizują zarządy okręgów, a o uzyskanych wynikach (lub ich braku) informują Biuro ZG SBP na formularzach stanowiących załączniki do Regulaminu Konkursu.
3. Etap II organizuje ZG SBP. W jego imieniu Komisja Odznaczeń i Wyróżnień czuwa nad przebiegiem tego etapu i ogłasza wyniki końcowe na portalu SBP.
4. Terminy działań w I i II etapie określa szczegółowo Harmonogram działań stanowiący aneks do Regulaminu Konkursu.

Ustalenia szczegółowe


5. Etap I odbywa się w okresie od 15.01 do 25.03, a w tym:

 • 15.01 ZG SBP ogłasza Konkurs na portalu SBP i zawiadamia zarządy okręgów SBP;
 • od 16.01 do 30.01 zarządy okręgów SBP zawiadamiają o Konkursie podległe struktury SBP, biblioteki, lokalne władze podając obowiązujące zasady i terminy;
 • od 31.01 do 28.02 trwa zgłaszanie kandydatów w poszczególnych okręgach;
 • od 1 do 15.03 zarządy okręgów SBP dokonują wyboru Bibliotekarza Roku danego województwa;
 • do 20.03 zarządy okręgów SBP przesyłają do Biura ZG SBP dane i opisy dokonań zwycięzców w poszczególnych okręgach (zał. 1 Regulaminu Konkursu, nie więcej niż 2 str. A4), ich zdjęcia oraz protokóły z wyborów (zał.3 Regulaminu Konkursu);
 • do 25.03 zarządy okręgów SBP zawiadamiają zwycięzców etapu I o terminie i miejscu wręczenia nagród, a osoby lub instytucje, które zgłosiły pozostałych kandydatów, o odrzuceniu ich wniosków.

6. Etap II odbywa się w okresie od 03.04 do 15.05, a w tym:

 • od 3.04 do 10.04 trwa redagowanie biogramów finalistów nominowanych do etapu II Konkursu i umieszczenie ich na portalu SBP
 • od 11.04 do 06.05 trwa plebiscyt internetowy, w wyniku czego powstaje ranking internautów
 • od 11.04 do 25.04 zarządy okręgów ustalają rankingi okręgowe i do 27.04 przesyłają je do Biura ZG SBP (zał.4 Regulaminu Konkursu)
 • od 7.05 do 8.05 Komisja Odznaczeń i Wyróżnień ogłasza na portalu SBP ranking internautów, zbiorczy ranking okręgów oraz ranking finałowy, który wyłania zwycięzcę Konkursu
 • do 15.05 Biuro ZG SBP zawiadamia laureatów Konkursu o terminie i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień.

Uwagi:
Wszystkie wymagane dokumenty, podpisane i opieczętowane, można przesyłać w postaci skanów przy czym formularz opisujący dokonania finalisty (zał. 1 Regulaminu Konkursu) należy przesłać także w formacie Word, ze względu na prace redakcyjne.

Informacji o Konkursie udzielają: Biuro ZG SBP: tel. 22 608 28 27, e-mail: biuro@sbp.pl i przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień, Ewa Stachowska – Musiał: tel. 605 825 215 e-mail: e.stachowska-musial@uw.edu.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP