Mistrz Promocji Czytelnictwa 2018

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ogłasza XI edycję konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa. Celem konkursu jest popularyzacja działań bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa.

Regulamin konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 2018

Załącznik:

Dokumentację konkursową, zawierającą sprawozdanie z działań podjętych przez bibliotekę w całym 2018 roku, należy przesłać na adres email: konkurs@sbp.pl w terminie do 15 marca 2019 r.

Warszawa, 22 stycznia 2019 r.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP