Konkurs na Plakat Tygodnia Bibliotek 2021

Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat Tygodnia Bibliotek 2021. Tegoroczne hasło brzmi "Znajdziesz mnie w bibliotece"

 Harmonogram:

  • do 19 lutego 2021 r. - termin przesyłania projektów plakatów na adres plakat@sbp.pl
  • do 5 marca 2021 r. - ogłoszenie zwycięzcy konkursu 

Nagrody

  • nagroda pieniężna; honorarium zostanie wypłacone laureatowi na podstawie zawartej z nim umowy o dzieło
  • druk plakatu i jego upowszechnienie w środowisku bibliotekarskim, szczególnie w czasopismach SBP; laureat otrzymuje 10 egzemplarzy plakatu

 


 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP